21.03.2023

Od czwartku zaczęło funkcjonować Centralne Biuro Śledcze Policji

opublikowano: 2014-10-09 przez:

W czwartek zaczęło funkcjonować Centralne Biuro śledcze Policji. Nowa jednostka, wydzielona ze struktur Komendy Głównej Policji, zastąpiła Centralne Biuro Śledcze. Komendantem CBŚP, w którym służy ok. 1,9 tys. funkcjonariuszy, został nadinsp. Igor Parfieniuk.


CBŚP zostało powołane na podstawie noweli ustawy o policji, która w czwartek weszła w życie. Według MSW głównym celem powstania nowej jednostki jest "większa samodzielność i zdolność do szybszego reagowania w walce z najgroźniejszymi przejawami przestępczości". Biuro zostało przekształcone w jednostkę policji podobną do komend wojewódzkich oraz komendy stołecznej, a szef CBŚP otrzymał podobne uprawnienia w stosunku do swych podwładnych jak komendanci wojewódzcy.

W myśl nowych przypisów komendanta CBŚP powołuje i odwołuje minister spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego policji. Zastępcy komendanta CBŚP, na jego wniosek, mają być powoływani i odwoływani zaś przez komendanta głównego policji. W podobny sposób jak w przypadku komendantów wojewódzkich policji przewidziano także czasowe powierzanie obowiązków komendanta CBŚP w razie zwolnienia stanowiska. Komendant CBŚP nie dysponuje własnymi funduszami, ale zyskał uprawnienia personalne i dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy.

Posiada on uprawnienia m.in. w zakresie zadań "operacyjno-rozpoznawczych dotyczących kontroli operacyjnej, czynności kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej, przekazywania prokuratorowi zgromadzonych materiałów. Komendant nowej jednostki będzie mógł także występować z wnioskami o udostępnienie danych telekomunikacyjnych oraz danych osób korzystających z usług pocztowych". Do tej pory takie wnioski składał szef KGP lub komendanci wojewódzcy.

W związku ze zmianą ustawy o policji dokonano także zmian w ustawie o świadku koronnym, a w rezultacie w rozporządzeniu do tej ustawy. W myśl nowych przepisów "policyjnym organem wykonawczym odnośnie realizowania czynności ochronnych wobec świadków koronnych oraz osób im najbliższych" będzie komendant CBŚP. Dotychczas za realizację zadań ochronnych wobec świadków koronnych odpowiadał szef KGP. Pod taką ochroną znajduje się obecnie ponad 200 osób.

Wraz z reorganizacją Biura poszerzono zbiór danych, które są gromadzone i przetwarzane w bazie danych DNA, o dodatkowe kategorie. Chodzi o dane osób zaginionych oraz takich, od których pobierano wymaz ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok o nieustalonej tożsamości.

W zmienionej ustawie określono też zasady funkcjonowania zbiorów danych daktyloskopijnych, których administratorem jest komendant główny policji. Zmieniona ustawa o policji ma także na celu uzupełnienie obowiązujących przepisów o kwestie dotyczące poszukiwania osób. Policja będzie miała prawo do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych w zakresie poszukiwania zaginionych osób.

W 2015 roku w Warszawie ma zostać wyremontowana i oddana do użytku część kompleksu budynków przy ul. Podchorążych, do których z KGP zostanie przeniesiona siedziba CBŚP. Planowany koszt inwestycji to ok. 80 mln zł. Mają to być dwa obiekty, gdzie w przeszłości stacjonowały Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW. Swe siedziby mają tam obecnie m.in. BOR i Komenda Główna PSP.

Zwolnione przez CBŚP pomieszczenia w komendzie głównej mają zająć pracownicy biura logistyki oraz finansów policji. Obecnie pracują w dzierżawionych od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych budynkach przy ulicy Domaniewskiej. "Docelowo w KGP ma być tak naprawdę centrala strategiczno-finansowo-logistyczna policji. Chciałbym stąd wyprowadzić wszystkie piony wykonawcze policji, które mają mieć swoje siedziby gdzie indziej" - zapowiadał w rozmowie z PAP komendant główny policji Marek Działoszyński.

Centralne Biuro Śledcze powołano do życia 15 kwietnia 2000 r. po połączeniu dwóch działających w KGP biur: do walki z przestępczością zorganizowaną i do walki z przestępczością narkotykową. Wzorowano je na nowoczesnych instytucjach tego typu działających w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. CBŚ ma na swoim koncie m.in. rozbicie największych polskich gangów - z Pruszkowa i Wołomina. Służący w nim funkcjonariusze zajmują się m.in. grupami specjalizującymi się w obrocie narkotykami, handlu bronią, amunicją czy praniu pieniędzy.

Grzegorz Dyjak (PAP)

 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy