30.03.2020

Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości trzeba odroczyć

opublikowano: 2020-03-26 przez: Więckowska Milena

W obecnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa, wielu przedsiębiorców ma rzeczywiste problemy z płynnością finansową. Epidemia może spowodować masowe upadłości, co w dłuższej perspektywie nie będzie korzystne dla gospodarki. Ani wprowadzone dotychczas, ani projektowane rozwiązania legislacyjne nie przewidują żadnej formy odroczenia obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku przedsiębiorców, u których zachwianie płynności finansowej spowodowane jest epidemią koronawirusa.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy