18.06.2024

Nowe porozumienie, nowe możliwości szkolenia

opublikowano: 2019-03-04 przez: Pusiewicz Weronika

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Izba Adwokacka w Siedlcach zawarły porozumienie o współpracy.

Dokument popisali Włodzimierz Chróścik, Dziekan OIRP w Warszawie oraz Janusz Steć, Dziekan ORA w Siedlcach. Pierwszym celem współpracy zadeklarowanej w porozumieniu jest stworzenie podstaw do wymiany informacji o prowadzonych przez obie Izby szkoleniach zawodowych. Drugim – umożliwienie radcom prawnym z OIRP w Warszawie i adwokatom z Izby Adwokackiej w Siedlcach uczestniczenia w tych szkoleniach.

Dzięki podpisanemu porozumieniu oferta szkoleniowa obu podmiotów zostanie wzbogacona. Punkty szkoleniowe uzyskane przez radców prawnych z OIRP w Warszawie za udział w szkoleniach organizowanych przez samorząd adwokacki z Izby Adwokackiej w Siedlcach będą zaliczane na poczet wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy