28.11.2022

Nieuprawnieni do bonu - przez 13 lat na celowniku ZUS

opublikowano: 2020-08-06 przez: Więckowska Milena

Nawet przez 13 lat ZUS będzie miał prawo żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w formie bonu turystycznego. Mimo tak długiego okresu, nie zawsze jednak jego egzekucja będzie możliwa. Zdaniem ekspertów, nawet jeśli pieniądze zostaną odzyskane, to bez odsetek - bo przepisy ustawy o Polskim Bonie Turystycznym ich nie przewidują.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy