22.03.2023

MSW: ws. ustawy o Prawie o aktach stanu cywilnego

opublikowano: 2014-10-10 przez:


- MSW informuje:

Chcesz wziąć ślub? Sprawę załatwisz w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

10 października Sejm uchwalił ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa będzie stanowiła podstawę prawną do prowadzenia od 1 stycznia 2015 roku rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej przez wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce. Elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego, wydawanie obywatelom odpisów w dowolnym USC i w postaci elektronicznej, liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem oraz usprawnienie i uproszczenie niektórych procedur – to podstawowe cele nowej regulacji przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Proste procedury i załatwienie sprawy w dowolnym USC

Elektroniczna rejestracja stanu cywilnego to ułatwienie zarówno dla urzędników, jak i obywateli. Nowe przepisy wprowadzają usprawnienia postępowań związanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego. Obywatel będzie mógł złożyć wniosek i otrzymać odpis dokumentu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Ponadto, jeśli obywatel zgłosi zapotrzebowanie na odpis aktu w postaci elektronicznej, to kierownik USC prześle mu tą drogą potrzebny dokument, bez konieczności wizyty zainteresowanego w urzędzie.

Dzięki „odmiejscowieniu” obywatele będą mogli w dowolnym USC:

- złożyć zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

- zrejestrować zdarzenie, które miało miejsce za granicą;

- odtworzyć zagraniczny dokumentu stanu cywilnego;

- otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

- otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo za granicą;

- dokonać administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska.

W szczególnych przypadkach (związanych z chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą) możliwe będzie dokonanie czynności urzędniczych w miejscu pobytu obywatela, bez konieczności wizyty w USC.

Ślub poza urzędem stanu cywilnego

Wśród planowanych zmian zawarta jest również liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. Zainteresowani będą mogli się pobrać poza urzędem, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie będą musieli zapłacić. Obecnie małżeństwo można zawrzeć w innym miejscu jedynie w szczególnych przypadkach (np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym).

Dostęp kierowników USC do elektronicznego rejestru obywateli zwolni z obowiązku przedkładania w urzędach odpisów dokumentów, co z kolei oznacza brak konieczności opłat za ich wydawanie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy