26.09.2021

MPiPS: Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

opublikowano: 2015-02-02 przez:

- MPiPS informuje:

2 lutego, z udziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej i Cezarego Grabarczyka, ministra sprawiedliwości, rozpoczął się Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.

Dwudniowy kongres jest podsumowaniem kilkuletniej pracy instytucji publicznych i partnerów społecznych i zwieńczeniem projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Jednak, jak zaznaczyli organizatorzy, kongres jest także okazją do konsultacji projektu ustawy o bezpłatnym systemie poradnictwa prawnego.

- Cieszę się, że po wielu miesiącach pracy naszej – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości – organizacji pozarządowych, organizacji poradniczych i innych podmiotów, które tworzyły projekt systemowy możemy się spotkać i porozmawiać o projekcie ustawy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. - Poradnictwo prawne od lat istnieje dzięki organizacjom pozarządowym i organizacjom poradnictwa. Jednak projekt ustawy to krok milowy, który każdemu, kto nie jest w stanie opłacić usług prawników i adwokatów, zapewni dostęp do informacji i porady prawnej – dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Podstawą do przedstawionego w konsultacjach społecznych projektu ustawy o bezpłatnym poradnictwie prawnym był wieloletni dorobek organizacji oraz rekomendacje zawarte w Zielonej Księdze.

- Dzięki konsultacjom wiemy, że możemy powierzyć organizacjom pozarządowym nie tylko działania z zakresu informacji prawnej, ale też te z zakresu bezpłatnej porady prawnej – powiedział Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości.

Projekt ustawy zakłada tworzenie punktów bezpłatnego poradnictwa prawnego na poziomie powiatów, w proporcji 1 punkt na 25 tys. mieszkańców. Punkty będą mogły być prowadzone również przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe. W pierwszym etapie realizacji ustawy około 20% punktów ma być prowadzone właśnie przez podmioty pozarządowe.

Ustawa ma stworzyć system bezpłatnej porady i informacji prawnej, która wyeliminuje wykluczenie związane z brakiem dostępu do porady prawnej i zwiększy jej dostępność. Odbiorcami bezpłatnych porad mają być osoby, które nie są w stanie same pokryć kosztów usług prawniczych i adwokackich.

Organizatorem kongresu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Spraw Publicznych, Instytut Prawa i Społeczeństwa, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad Obywatelskich.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy