17.05.2022

MG: ustawa dot. wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów uchwalona

opublikowano: 2015-09-11 przez:

MG informuje: Upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych szczególnie między przedsiębiorcami to główny cel przygotowanej Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Dokument, nad którym 10 września 2015 r. prace zakończył Parlament, zostanie teraz skierowany do podpisu Prezydenta RP.
Ustawa wprowadza m.in system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych, wpisujących się w naczelną zasadę mediacji jaką jest dobrowolność i poufność. Mają one zachęcać strony postępowania do podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporu, zamiast kierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd oraz spopularyzowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów także wśród świadczących pomoc prawną, profesjonalnych pełnomocników.
Ponadto nowe przepisy pozwalają m.in. na zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do wydatków sądowych. Zmianie ulegną także niektóre opłaty sądowe związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego. Możliwe będzie także dokonywanie zwrotu całości bądź części wniesionej opłaty sądowej, w przypadku gdy na wczesnym etapie postępowania sądowego strony w wyniku mediacji zawrą ugodę.
Wprowadzone zostaną również regulacje dotyczące kwalifikacji mediatorów stałych, co ma zapewnić wysoki standard usług mediacyjnych. Wymogi jakie mają być stawiane osobom ubiegającym się o wpis na listę stałych mediatorów były przedmiotem uzgodnień ze środowiskiem mediatorów i sędziów.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy