27.10.2021

MF: weryfikacja cen transferowych jednym z priorytetów fiskusa w 2016 r.

opublikowano: 2015-12-21 przez:

Weryfikacja cen transferowych, które często służą tzw. optymalizacji podatkowej, będzie w przyszłym roku jednym z priorytetów fiskusa – poinformowała rzeczniczka prasowa ministerstwa finansów Wiesława Dróżdż.

Dróżdż zaapelowała – w imieniu MF – do podatników, którzy stosowali ceny transferowe w latach ubiegłych do złożenia korekt za lata 2011-2015 do końca pierwszego kwartału 2016 roku.
„W związku z praktyką dokonywania transferów w ostatnich dniach roku kalendarzowego po to, aby zmniejszyć wykazywany zysk, MF rekomenduje odstąpienie od takich działań w ostatnich dniach grudnia 2015, bowiem w drugim kwartale 2016 takie operacje będą zbadane” – zapowiedziała.
Zaznaczyła, że każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym, a jej cena powinna być zbliżona do ceny rynkowej. Tymczasem w przypadku podmiotów powiązanych zdarza się często, że spółka-córka płaci spółce-matce lub innej spółce w grupie, znacznie wyższą kwotę niż wynosi wartość rynkowa określonego dobra lub usługi (korzystanie z logo, czy doradztwo).
„Takie nierynkowe ceny nazywa się cenami transferowymi i zwykle służą tzw. optymalizacji podatkowej poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania w kraju w ramach ponadnarodowych korporacji” – wyjaśniła Dróżdż.
Podkreśliła, że na takich praktykach traci budżet państwa. Firma wykazuje bowiem fakturę w kosztach uzyskania przychodu, zmniejszając swoją podstawę opodatkowania i odprowadza do budżetu państwa mniejsze podatki. Według resortu finansów jest to jednak niezgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Tymczasem liczba takich transakcji rośnie.
„Minister Finansów przyjął, jako jeden z priorytetów w 2016 roku weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych” – poinformowała Dróżdż.
„Wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności ministerstwo dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań” – dodała.
Przypomniała, że spółki, które zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, będą mogły skorzystać z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50 proc. Złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia.
Jeśli firmy będą zmuszone do korekty zeznań podatkowych w wyniku przeprowadzonej kontroli skarbowej – odsetki będą należne w pełnym wymiarze.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy