17.06.2024

Mapa Aplikacji Radcowskiej

opublikowano: 2019-03-21 przez: Pusiewicz Weronika

– Wybór aplikacji radcowskiej to powinna być świadoma decyzja. Oparta na wiedzy, a nie domysłach czy stereotypach. Stąd pomysł na „Mapę aplikacji radcowskiej”, która syntetycznie przedstawia zasady aplikacji radowskiej i sposób ich realizacji – mówi Włodzimierz Chróścik, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, współautor publikacji. I dodaje, że po lekturze nikt nie powinien być zaskoczony przebiegiem aplikacji, metodami kształcenia i egzaminowania, wymaganiami i formalnościami.

Spodziewane reakcje przyszłych i obecnych aplikantów na treść książki to ulga, że czasy nudnych wykładów należą do zamierzchłej przeszłości. Zadowolenie, że przedmiotem zajęć jest nie tylko twarde prawo, ale też umiejętności miękkie i aspekty gospodarczo-finansowe. Pewność, że po ukończeniu aplikacji radca prawny będzie wyposażony we wszystkie narzędzia, które pozwolą mu skutecznie konkurować na rynku.

Na praktyczną stronę „Mapy aplikacji radcowskiej” zwraca uwagę współautorka publikacji, Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka, Wicedziekan ds. Aplikacji i Przewodnicząca Komisji ds. Aplikacji w OIRP w Warszawie. To przede wszystkim do niej zwracają się aplikanci w sprawach związanych z przebiegiem szkolenia i członkostwem w samorządzie radców prawnych. – Aplikanci często nie zdają sobie sprawy, że większość ich pytań i problemów znajduje wyjaśnienie w obowiązujących przepisach wewnątrzsamorządowych. Liczę, że dzięki usystematyzowaniu i uporządkowaniu wiedzy na temat tych przepisów, a także przedstawieniu przykładów ich zastosowania, wynikających z praktyki Izby warszawskiej, aplikanci będą mieli większą świadomość swoich uprawnień oraz możliwości uzyskania wsparcia ze strony OIRP w Warszawie w sprawach indywidualnych. Lepsza znajomość uwarunkowań formalnych pomoże aplikantom przy podejmowaniu decyzji zawodowych lub osobistych wpływających na odbywanie aplikacji, minimalizując skutki ewentualnego niewywiązywania się z obowiązków regulaminowych – wyjaśnia Wicedziekan.

Przygotowanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego to zadanie ustawowe. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie przy jego realizacji stawia sobie dwa cele: najwyższy poziom kształcenia i optymalną skuteczność. Do ich osiągnięcia stosuje nowoczesne metody nauczania oraz najnowsze technologie informatyczne. – W „Mapie aplikacji radcowskiej” przedstawiamy rozwiązania wypracowane przez Izbę warszawską w zakresie programu i metodyki szkolenia. Zapewniają one efektywność, nowoczesność i atrakcyjność aplikacji – podkreśla dr Agnieszka Sołtys, członek Komisji ds. Aplikacji, opiekun drugiego roku szkoleniowego na aplikacji w OIRP w Warszawie, współautorka publikacji.

Jakie to rozwiązania? Program aplikacji uwzględniający aktualne wyzwania rynku usług prawniczych (jak m.in. specjalizacje prawnicze, nowe technologie, umiejętności miękkie, w tym w szczególności w zakresie komunikacji czy marketingu usług prawniczych), realizowany w małych grupach. Zajęcia interaktywne prowadzone w formie wykładów konwersatoryjnych (wymiana poglądów i dyskusja między wykładowcą a aplikantami) oraz warsztatów (rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa, sporządzanie projektów pism procesowych i umów, symulacje), uzupełnione praktykami, pracami dodatkowymi oraz zajęciami szkoleniowo-integracyjnymi. Kadra wykładowców o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych. Nowoczesne technologie informatyczne: Extranet (portal internetowy, w którym aplikanci znajdą m.in. kalendarz zajęć oraz materiały dydaktyczne), program Lex dla aplikanta, czy platforma e-learningowa. – To wciąż nie jest pełna lista. Nasza „Mapa” nie tylko ją zamieszcza w całości, ale i ułatwia poruszanie się po niej. Ma dostarczyć – zgodnie z jej nazwą – skutecznego instrumentu do nawigacji szkolenia na aplikacji w celu osiągnięcia jej optymalnych rezultatów – zauważa dr Agnieszka Sołtys.

„Mapa” została przekazana wszystkim aplikantom, patronom, wykładowcom, a także sędziom i prokuratorom współpracującym z OIRP w Warszawie.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy