21.04.2024

Kryształowe Serce Radcy Prawnego – XIII edycja

opublikowano: 2021-05-11 przez: Więckowska Milena

Już po raz 13. w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych mamy przyjemność zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatur radców prawnych i aplikantów radcowskich do konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. W tym roku zmianie ulega jednak formuła wydarzenia – zostanie rozszerzona o plebiscyt internetowy, a proces kwalifikacji będzie podzielony na dwa etapy.

Kryształowe Serce Radcy Prawnego to konkurs, który został stworzony by uhonorować tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy bezinteresownie i w wyjątkowy sposób wykorzystywali swoją wiedzę prawniczą i umiejętności by nieść pomoc innym.

Honorowy tytuł  może otrzymać ten członek samorządu radcowskiego, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności:

  •  nieodpłatnie wykonuje pomoc prawną;
  • wyróżnia się w działalności społecznej i dobroczynnej;
  • bierze udział w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub działalności społecznej;
  • wyróżnia się w działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej;
  • cieszy się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód.

2-etapowa formuła

W tym roku zmianie ulega formuła Konkursu. W pierwszym etapie radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w Regulaminie Konkursu mogą zgłaszać do Okręgowych Izb Radców Prawnych kandydatów będących radcami prawnymi lub aplikantami przynależącymi do danej Izby.

Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych wybierze maksymalnie 3 kandydatów by przedstawić ich Kapitule Konkursu.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załącznikach poniżej. Wypełniony dokument należy przesłać na adres oirp@oirpwarszawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH
ul. Żytnia 15 lok. 16
01-014 Warszawa

UWAGA!
Termin zgłaszania kandydatur mija 31 maja 2021 r.  

W drugim etapie Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którzy otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Istotną zmianą w zasadach konkursu będzie głosowanie internetowe na kandydatów zgłoszonych przez  okręgowe izby. Głosowanie będzie się odbywać na stronie internetowej KIRP, a kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów od internautów również zostanie nagrodzony.

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na 6 lipca 2021 r.  Formuła uroczystości wręczenia nagród zostanie dostosowana do sytuacji epidemicznej.

Zachęcamy do udziału w Konkursie i zgłaszania kandydatów, którzy wykazali się aktywnością w działalności po bono.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz zgłoszenia – Kryształowe Serce Radcy PrawnegoPobierz

Uchwała Prezydium KRRP nr 188.XI .2021 – KapitułaPobierz

 


XII edycja Kryształowych Serc Radcy Prawnego

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy