23.06.2024

Kontynuacja kampanii promującej zawód radcy prawnego

opublikowano: 2016-12-05 przez:

W dniu 27 listopada 2016 roku na łamach tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela” ukazały się materiały promujące zawód radcy prawnego. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie kontynuuje tym samym kampanię wizerunkową rozpoczętą jeszcze w zeszłym roku.

Celem kampanii jest dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych klientów oraz zbudowanie wizerunku radcy prawnego jako skutecznego i niezbędnego partnera zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym. „Gość Niedzielny” w I półroczu 2016 roku był najczęściej kupowanym tygodnikiem opinii w Polsce (średnia sprzedaż na poziomie około 131 tysięcy egzemplarzy), „Niedziela” osiąga podobne wyniki.
Na początku 2017 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie planuje również kampanię wizerunkową w mediach lokalnych na terenie województwa mazowieckiego oraz w tygodnikach branżowych.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy