30.05.2024

Konkurs „Ambasador mediacji” rozstrzygnięty

opublikowano: 2020-10-19 przez: Więckowska Milena

Kapituła konkursu „Ambasador mediacji” organizowanego przez Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć Ośrodki Mediacji Radców Prawnych dokonała wyboru laureata w pierwszej edycji konkursu za rok 2019.

Do konkursu zgłoszono siedmioro kandydatów spośród sędziów sądów okręgowych, sędziów sądów rejonowych oraz radców prawnych. W wyniku oceny zgłoszonych kandydatur i przeprowadzonego głosowania tytuł Ambasadora Mediacji za rok 2019 przypadł radcy prawnemu Marii Młotkowskiej – Dyrektorowi Biura Prawnego Miasta Stołecznego Warszawy oraz członkini Komisji Wykonywania Zawodu przy OIRP w Warszawie.

Laureatka konkursu jest inspiratorem bezprecedensowego wykorzystania instytucji mediacji w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, wskutek wdrożenia przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego projektu „Warszawa – miasto przyjazne mediacji”. Inicjatywa ta ukierunkowana jest na budowanie przyjaznych relacji miasta z jego mieszkańcami, poprzez umożliwienie większej aktywności stron w postępowaniu administracyjnym oraz kształtowanie wyników takich postępowań (decyzji administracyjnych).

Realizacja projektu stanowi wartościową inicjatywę w kierunku wykorzystania instytucji mediacji administracyjnej wprowadzonej do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i może stanowić istotny impuls w kierunku rozwoju i upowszechnienia tej formy mediacji oraz aktywizacji urzędników samorządowych w tym obszarze. Rodzi również nadzieję na oczekiwane, pozytywne zmiany modelu relacji obywateli z organami administracji publicznej.

W ramach projektu zostanie również przeprowadzona kampania informacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców o mediacji jako polubownej metodzie rozwiązywania sporów oraz szkolenie dyrektorów i naczelników wydziałów Urzędu Miasta Stołecznego  Warszawy, w toku którego zostanie przeszkolonych 200 osób.

We wrześniowo-październikowym numerze „Radcy Prawnego” został opublikowany wywiad z laureatką konkursu (s. 30). Zapraszamy do lektury!

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy