27.05.2024

Konferencja ,,Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości” – 6–7.04.2018 r.

opublikowano: 2018-03-20 przez:

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”, która odbędzie się 6–7 kwietnia 2018 r. w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ulicy Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.

Z art. 182 Konstytucji RP wynika, że w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, obok sędziów zawodowych, uczestniczą także obywatele. Formy tego udziału mogą być różne. Aktualny stan prawny przewiduje funkcję ławnika, jednak Konstytucja pozostawia tę sprawę otwartą.

Trwająca aktualnie dyskusja na temat wprowadzenia instytucji sędziego pokoju do polskiego systemu władzy sądowniczej skłania do refleksji nad kształtem udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do analiz porównawczych odnoszących się do rozwiązań innych państw w tym zakresie.

6 kwietnia w piątek odbędą się panele eksperckie, w których wystąpią znani przedstawiciele doktryny prawa, jak i praktycy, w tym między innymi sędzia SN i rzecznik prasowy SN Michał Laskowski, zastępca RPO doc. Hanna Machińska, prof. Ryszard Piotrowski, prof. Piotr Kruszyński, prof. Marcin Matczak, prof. Ewa Gmurzyńska, prof. Sławomir Żółtek, prof. Robert Jastrzębski, prof. Piotr Rylski, doc. Beata Bieńskowska, dr Tadeusz Zembrzuski oraz mgr Philippe Chauvin.

Z kolei 7 kwietnia w sobotę odbędą się panele studencko-doktoranckie. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do zgłaszania swoich wystąpień. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i załączyć w nim abstrakt zawierający tytuł i główne tezy wystąpienia. Na zgłoszenia czekamy do 25 marca.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://knkp.edu.pl/pl/zapisy/
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat zaświadczający uczestnictwo w Konferencji, pamiątkowe upominki oraz identyfikator. Organizatorzy przewidują catering.

Redakcja „Temidium” objęła wydarzenie patronatem.


Więcej informacji na:
https://www.facebook.com/events/309190689605663/                                   
http://knkp.edu.pl/pl/konferencja/

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy