17.05.2022

Komorowski podpisał nowelę z zasadą „in dubio pro tributario”

opublikowano: 2015-08-07 przez:

Prezydent Bronisław Komorowski ostatniego dnia urzędowania podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej, która wprowadza do niej zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, czyli „in dubio pro tributario” – poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Z komunikatu wynika, że prezydent podpisał ustawę – której projekt sam złożył w Sejmie – w środę. Trafiła ona do niego tego dnia wieczorem, gdyż dopiero w środę po godz. 20 Sejm głosował nad poprawkami Senatu od tej ustawy.
Odrzucił wówczas propozycję Senatu, która zmieniała – zgodnie z życzeniem Ministerstwa Finansów – brzmienie zasady „in dubio pro tributario”. Oznacza to, że w ustawie zasada „in dubio” jest zdefiniowana ogólnie, zgodnie z propozycją zawartą pierwotnie w projekcie Komorowskiego. Głosi ona: „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.
Senat proponował natomiast, by niedające się usunąć wątpliwości co do wykładni przepisów organ rozstrzygał na korzyść podatnika lub innej strony postępowania. Na konieczność zmiany sformułowania zasady „in dubio pro tributario” wskazywało senackie biuro legislacyjne oraz resort finansów, który powoływał się przy tym na opinie ekspertów.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy