26.10.2021

Komisja za zmianami w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym

opublikowano: 2014-11-04 przez: Mika Ewelina

Szczegółowe zasady wykreślania z Krajowego Rejestru Sądowego i unormowania dyscyplinujące podmioty do niego wpisane zawiera projekt zmian w ustawie o KRS, który we wtorek poparła sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

Poselski projekt zmian wniósł klub Platformy Obywatelskiej. Zmiany mają zapewnić większą zgodność zapisów rejestru z rzeczywistym funkcjonowaniem firm i instytucji do niego wpisanych. Projekt zawiera też dokładne zasady przejmowania majątku wykreślonych z KRS podmiotów.

Przewodniczący podkomisji, która pracowała nad projektem, Borys Budka (PO) podkreślił, że zmiany są niezbędne, by przede wszystkim uporządkować sprawy tzw. martwych spółek, albo spółek, które nie zostały przerejestrowane.

Resort sprawiedliwości szacuje, że nieprzerejestrowanych jest 100 tys. spółek oraz 60-80 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Budka zapewnił, że przepisy dotyczące wykreślania takich podmiotów zawierają odpowiedni okres na podjęcie wobec nich uproszczonej likwidacji. Sąd rejestrowy dopiero pół roku od wejścia w życie ustawy będzie mógł wszcząć postępowanie w sprawie spółek, które m.in. przez poprzednie dwa lata nie złożyły sprawozdań finansowych - tłumaczył sprawozdawca.

Poselski projekt poparł wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. Podkreślał, że te sprawy trzeba wyczyścić, bo od wejścia w życie ustawy o KRS i stworzeniu rejestru minęło 13 lat. "Mija trzynaście lat od wprowadzenia przepisów o obowiązku przerejestrowania się do KRS-u wszystkich podmiotów gospodarczych. I tego obowiązku do tej pory nie wykonaliśmy. O czym to świadczy? Jakie to jest państwo?" - przekonywał do zmian Kozdroń.

Zmieniane przepisy zawierają też zasady wzywania organów spółki lub innych podmiotów - członków zarządu do złożenia obowiązkowych dokumentów. Na przekazanie ich członkowie zarządu będą mieli 7 dni, a jeśli go nie dopełnią, nałożona zostanie na nich grzywna; może ona zostać ponowiona po kolejnym wezwaniu.

Według resortu sprawiedliwości w praktyce nakładane grzywny wzywające do uzupełnienia dokumentów wynoszą w granicach 2-5 tys. zł dla każdego z członków zarządu. Górna granica jednej grzywny to 10 tys. zł.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Teraz w drugim czytaniu zajmie się nią Sejm na plenarnym posiedzeniu.(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy