20.04.2024

Komentarz do „ordynacji wyborczej” samorządu radców prawnych

opublikowano: 2020-06-19 przez: Więckowska Milena

Publikacja autorstwa r.pr. dr. Tomasza Jaroszyńskiego dotycząca zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu jest już dostępna!

Komentarz do uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. stanowi obszerne omówienie aktu nazywanego ordynacją wyborczą do organów samorządu radców prawnych. Przedstawiono w nim najważniejsze wymogi, jakie powinny być spełnione, aby wybory przeprowadzane w ramach samorządu zawodu zaufania publicznego można było uznać za zgodne ze standardami demokratycznego państwa prawnego. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia, które w świetle dotychczasowej praktyki stosowania komentowanej uchwały budzą wątpliwości interpretacyjne oraz zgłoszono szereg postulatów de lege ferenda, zmierzających do skorygowania wadliwych bądź niejasnych regulacji.

Wydawnictwo ukazało się nakładem Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zainteresowani publikacją mogą ją pobrać z naszej strony internetowej (załącznik poniżej) oraz z Extranetu (zakładka „Publikacje”).

Zachęcamy do lektury.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy