01.12.2021

Klub Prawnika FDDS – Wykład na temat ukrytych form przemocy w rodzinie

opublikowano: 2020-03-04 przez: Więckowska Milena

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza radców prawnych do wzięcia udziału w spotkaniu Klubu Prawnika nt. ukrytych form przemocy w rodzinie. Wiedza o zjawisku parentyfikacji przekazywana podczas wykładu pomoże prawnikom w prowadzeniu spraw klientów w sądach rodzinnych.

Podczas wykładu na temat ukrytych form przemocy w rodzinie, który odbędzie się 31 marca 2020 roku w godzinach 10:00-13:00 w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie prof. dr hab. Katarzyna Schier, psycholog, psychoterapeutka i autorka pierwszej w Polsce książki o parentyfikacji „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie”, przybliży to zjawisko oraz omówi sposoby identyfikowania parentyfikacji i reagowania w jej przypadku.

Parentyfikacja jest ukrytą formą przemocy wobec dzieci. Oznacza, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to zadanie przekraczające jego możliwości. „Dzielne dzieci” przejmujące obowiązki rodziców traktowane są przez społeczeństwo z uznaniem, jako te dojrzałe i odpowiedzialne, natomiast często nie postrzega się tego zjawiska jako sytuacji problemowej, w której to dziecko tłumi własne potrzeby.

Decyzja o poświęceniu temu tematowi spotkania Klubu Prawnika FDDS wynika z doświadczeń Fundacji zebranych w trakcie współpracy z radcami prawnymi prowadzącymi sprawy rodzinne. Parentyfikacja, to jedna z form przemocy psychicznej obecnych w naszym społeczeństwie. Jest ona bardzo trudna do identyfikacji, a dodatkowo w postępowaniu w jej przypadku występują problemy w zakresie dowodowym oraz podejmowaniu przez sądy określonych działań wobec dziecka i rodziny.

Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie na temat ukrytych form przemocy w rodzinie proszone są o przesyłanie zgłoszeń przed wykładem na adres: joanna.repec@fdds.pl. Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona.

Klub Prawnika FDDS to cykliczne, odbywające się co dwa miesiące, spotkania dla prawników – adwokatów, radców prawnych i prawników organizacji pozarządowych – prowadzących sprawy z udziałem dzieci, w tym sprawy w których występują jako kuratorzy procesowi (lub prawników chcących prowadzić takie sprawy). Spotkania Klubu realizowane są przez ekspertów z zakresu prawa i psychologii w formie wykładów, seminarium lub warsztatów. FDDS planuje również dystrybucję publikacji i materiałów edukacyjnych przydatnych w obszarach prawnej ochrony dziecka.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy