08.05.2021

Karę nałożoną na firmę za granicą można egzekwować w Polsce

opublikowano: 2020-03-05 przez: Więckowska Milena

Odpowiedzialność za typowe naruszenia przepisów ruchu drogowego jest ukształtowana u nas inaczej niż w wielu krajach UE. Na przykład przekroczenie prędkości traktowane jest jako wykroczenie, za które odpowiada sprawca. W wielu państwach w takim przypadku co do zasady karany jest właścicielu pojazdu. Odmienność trybów budzi wątpliwości.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy