06.06.2023

Kancelarie radców prawnych mogą pozyskać najlepszych studentów na nieodpłatny staż

opublikowano: 2018-07-19 przez: Leśniak Grażyna

Akademia Leona Koźmińskiego ruszyła z programem zachęcającym kancelarie prawne do współpracy ze studentami prawa. W ramach projektu kancelaria może przyjąć na staż studentów IV roku prawa z wysokimi wynikami w nauce. Kancelaria nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów − wynagrodzenie sfinansuje Unia Europejska.

Studenci IV roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo z Akademii Leona Koźmińskiego, będący uczestnikami projektu „AKADEMIA 360 – ZINTEGROWANY SYSTEM PODNOSZENIA JAKOŚCI W ALK”, mogą doskonalić swoje zawodowe kompetencje w kancelariach radców prawnych. Ich wynagrodzenie jest finansowane ze środków unijnych, więc radca prawny, który zdecyduje się ich przyjąć na staż, nie poniesie z tego tytułu kosztów. Jeden stażysta odbywa już taki staż w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Akademia Leona Koźmińskiego w maju 2018 r. wprowadziła Zintegrowany System Podnoszenia Jakości AKADEMIA 360, którego celem głównym jest doskonalenie jakości kształcenia i poprawa zarządzania. a w jego ramach jest m.in. realizacja programów stażowych. Chodzi głównie o zwiększenie szans studentów uczestniczących w tym projekcie na rynku pracy poprzez wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.  Natomiast zakres stażu związany jest bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku studiów, na którym kształci się dany uczestnik stażu i zapewnia praktyczne wykorzystanie ww. efektów kształcenia w toku zadań wykonywanych na stażu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet projektu to prawie 12 mln zł) i z tych środków wypłacane jest wynagrodzenie stażystów.

Projekt będzie realizowany do 30 grudnia 2021 r.

Informacje szczegółowe: przyjmij_na_staż-ulotka

Umowa na realizację stażu Akademia 360: Umowa na realizację stażu Akademia360

Zindywidualizowany Program Stażu − Prawo: zał. 1 Zindywidualizowany Program Stażu -Prawo

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy