18.06.2024

Jeszcze lepsze praktyki kształcenia prawników – porozumienie z Akademią Leona Koźmińskiego

opublikowano: 2021-01-21 przez: Więckowska Milena

We wtorek, 19 stycznia, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zawarła porozumienie z Akademią Leona Koźmińskiego. Współpraca między tymi podmiotami będzie opierać się przede wszystkim na podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz wspierania działań edukacyjnych, w tym rozpoznawania aktualnych trendów w sferze kształcenia, identyfikacji potrzeb rynku pracy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z kształceniem prawników.

Podczas oficjalnego spotkania, na którym omawiano m.in. szczegóły wspólnych działań, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie była reprezentowana przez Dziekana Rady, dr hab. Monikę Całkiewicz oraz Wicedziekana Rady, prof. dr hab. Rafała Stankiewicza. W imieniu władz Akademii Leona Koźmińskiego porozumienie zostało podpisane przez prof. dr hab. Grzegorza Mazurka. W spotkaniu uczestniczył również Dziekan Kolegium Prawa ALK dr hab. Robert Zieliński.

– Wspólnie z naszymi partnerami będziemy wychodzić naprzeciw nowym trendom w sferze kształcenia młodych prawników – wyjaśnia Wicedziekan Rady, prof. Rafał Stankiewicz, koordynator współpracy z ALK – Będziemy wspierać naszego partnera w doskonaleniu programu nauczania na studiach prawniczych, podejmiemy wspólne inicjatywy edukacyjne. Pozwoli to lepiej przygotować absolwentów studiów prawniczych, a następnie osób, które ukończą aplikację radcowską do wymagających reguł rynku pracy – dodaje.

Porozumienie zaczęło obowiązywać z dniem podpisania. Koordynatorem działań określonych w porozumieniu ze strony uczelni będzie Dziekan Kolegium Prawa ALK dr hab. Robert Zieliński, zaś ze strony OIRP Wicedziekan Rady, prof. dr hab. Rafała Stankiewicz.

  

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy