23.06.2024

Jakie korzyści daje aplikacja radcowska?

opublikowano: 2020-01-23 przez: Więckowska Milena

Zdobycie niezbędnej wiedzy (54 proc.), uwiarygodnienie swoich kompetencji na rynku pracy (49 proc.) oraz nawiązanie kontaktów z innymi członkami Izby (48 proc.) to, zdaniem radców prawnych z OIRP w Warszawie, największe korzyści wynikające z ukończenia aplikacji radcowskiej. 

Dzięki wynikom przeprowadzonego badania ankietowego wiemy, za co jeszcze członkowie Izby cenią aplikację radcowską, a co chcieliby zmienić w jej programie.

Co można ulepszyć?

Radcy prawni z Izby warszawskiej oceniają aplikację radcowską bardzo dobrze – nie znaczy to jednak, że nie można ulepszyć jej programu. Prawie jedna trzecia (32 proc.) ankietowanych chciałaby w nim jeszcze więcej praktyki, 7 proc. dostrzega możliwość ulepszenia sposobu prowadzenia zajęć i egzaminowania, a 5 proc. wspomina o potrzebie sporządzania większej liczby projektów pism procesowych i zbyt wielu zajęciach teoretycznych.

Aplikację radcowską ukończyło aż 81 proc. radców prawnych, którzy wzięli udział w badaniu i prawie wszyscy z nich (91 proc.) odbyli ją w Warszawie. Ponad trzy czwarte respondentów jest z niej zadowolonych i poleciłoby innym odbycie jej właśnie w stolicy (78 proc. odpowiedzi).

Aplikacja radcowska w Warszawie uchodzi za jedną z najlepszych, choć i najtrudniejszych w Polsce. To prawda, że wymagamy od aplikantów wiele, ale też wiele im oferujemy, w tym możliwość pisania pism procesowych indywidualnie sprawdzanych przez wykładowców, interaktywne zajęcia prowadzone w małych grupach czy program przygotowujący do egzaminu zawodowego. Cieszy mnie fakt, że nasze wysiłki, aby aplikacja radcowska w Warszawie była coraz lepsza, zostały docenione przez respondentów – komentuje Monika Całkiewicz, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie i pomysłodawczyni ankiety.


We wrześniu radcowie prawni zabrali głos w sprawie przyszłości Izby. W badaniu ankietowym wzięło udział 1 345 osób. Wyniki pokazały, że była to reprezentatywna próba dla całego samorządu. Średni czas udzielania wywiadu wyniósł ok. 20 minut. Badanie zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia. Celem badania było przede wszystkim poznanie potrzeb i oczekiwań radców prawnych.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy