10.08.2022

Jak dochodzić zmniejszenia kary umownej?

opublikowano: 2020-08-28 przez: Więckowska Milena

Kara umowna to często stosowany w umowach środek zabezpieczenia wykonania zobowiązania niepieniężnego. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje możliwość sądowego obniżenia wysokości kary umownej.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy