25.04.2024

Izba warszawska sformalizowała współpracę z Sofijską Izbą Adwokacką

opublikowano: 2018-06-28 przez: Leśniak Grażyna

Współpraca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Sofijskiej Izby Adwokackiej została oficjalnie sformalizowana. W piątek,  22 czerwca 2018 r., Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie oraz Alexander Maschev, Wicedziekan Izby sofijskiej, złożyli podpisy pod umową o współpracy.

Umowa została podpisana w biurze OIRP, a w uroczystości – oprócz wspomnianych wyżej osób –uczestniczyli także: prof. dr hab. Monika Całkiewicz – Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie, Lidiya Dikova – Członek Rady Izby Sofijskiej, mec. Piotr Wieczorkiewicz – Przewodniczący Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie i  mec. Sylwia Kołodziej – członek tej Komisji.

Podpisanie formalnej umowy o współpracy jest kolejnym etapem pogłębiania budowanych w ostatnich latach relacji między obiema Izbami. Już od dłuższego czasu przedstawiciele Izb prowadzili rozmowy przy okazji konferencji i spotkań międzynarodowych oraz gościli na ważnych dla drugiej Izby wydarzeniach, takich jak obchody 35-lecia Izby Warszawskiej i 120-lecia Izby Sofijskiej. Reprezentacja Sofii została również zwycięzcą organizowanego przez OIRP w Warszawie pod patronatem FBE konkursu negocjacji kontraktów międzynarodowych, dedykowanego aplikantom i młodym prawnikom.

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy było tylko jednym z wielu elementów wizyty sofijskiej delegacji w Warszawie. Nasi goście mieli możliwość bliższego zapoznania się z działalnością OIRP w Warszawie oraz odbycia licznych spotkań i rozmów z władzami naszej Izby, członkami Rady i Komisji Zagranicznej. Przedmiotem rozmów była wymiana informacji i doświadczeń związanych z organizacją samorządów prawniczych i wykonywaniem zawodu w Polsce i w Bułgarii, jak również potencjał dalszego rozwoju współpracy między Izbami, zarówno dwustronnej jak i w ramach organizacji międzynarodowych, do których obie Izby należą. Nasi goście byli pod szczególnym wrażeniem rozmiaru i efektywności prowadzonej przez naszą Izbę działalności edukacyjnej, szkoleniowej i publikacyjnej, jak też oferowanego naszym członkom ubezpieczenia zawodowego.

Sofijska Izba Adwokacka jest jedną z najstarszych Izb w Bułgarii i liczy sobie ponad 120 lat. Zrzesza największą liczbę prawników ze wszystkich Izb w kraju (ponad 6100), co stanowi ok 47 procent wszystkich prawników w Bułgarii. W tym zakresie sytuacja Izby Sofijskiej w Bułgarii jest podobna do sytuacji Izby Warszawskiej w Polsce i prowadzone rozmowy szybko pokazały znaczny potencjał dla wymiany doświadczeń.

Sofijska Izba Adwokacka odgrywa decydującą rolę w samorządzie prawniczym Bułgarii i jak dotąd wszyscy Prezesi krajowych władz samorządowych byli członkami Sofijskiej Izby Adwokackiej. Obecnie ponad połowa członków bułgarskiej Naczelnej Rady (organizacji na poziomie krajowym) pochodzi z Sofijskiej Izby Adwokackiej. Członkowie Sofijskiej Izby Adwokackiej zajmują również istotne stanowiska rządowe i parlamentarne i mają duży wpływ na bułgarską legislację.

Sofijska Izba Adwokacka prowadzi aktywną działalność międzynarodową. Jest aktywnym członkiem FBE, UIA i innych organizacji (których członkiem jest również OIRP w Warszawie), oraz zawarła i aktywnie realizuje umowy o współpracy z innymi izbami, w szczególności w Mediolanie, Madrycie, Paryżu, Barcelonie, i Ankarze.

Izba Sofijska może się pochwalić bogatym zapleczem, w tym ośrodkami położonymi w sąsiadującym z Sofią masywie górskim oraz nad Morzem Czarnym.

W czasie spotkań omówione zostały ramy rozwoju współpracy pomiędzy obiema organizacjami, w tym projekty, które mogą być wspólnie zrealizowane. Szczególną uwagę przywiązywano do form współpracy otwartych powszechnie dla członków obu samorządów. Rozważana była możliwość zorganizowania między innymi wizyt studyjnych, szkoleń i konkursów. Rozmawiano również o możliwości skorzystania w tym zakresie z wyżej wspomnianego zaplecza Izby Sofijskiej.

Goście z Sofii byli w Polsce przez kilka dni. W tym czasie poza częścią oficjalną zwiedzali Warszawę, w tym interesujące z punktu widzenia prawników miejsca jak Sąd Okręgowy, Sąd Najwyższy oraz wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zwiedzili również Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski i Muzeum Chopina. Zostali również podjęci uroczystą kolacją przez Dziekana Rady naszej Izby.

W pierwszej połowie 2018 roku Bułgaria sprawuje Prezydencję w Radzie UE. Pełni również istotną rolę w regionie i w EU. Jej znaczenie geopolityczne wzrasta obecnie ze względu na położenie między Turcją a innymi krajami Europy. Wzrasta też stale wymiana gospodarcza między Polską a Bułgarią. Mamy nadzieję, że zawarta umowa o współpracy ułatwi wymianę cennych doświadczeń i informacji, jak również ułatwi możliwość budowania relacji zawodowych między członkami naszych Izb.

 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy