20.04.2024

Izba warszawska na X Konferencji Fundacji Court Watch Polska

opublikowano: 2020-09-08 przez: Więckowska Milena

Zapraszamy do udziału w X Konferencji Fundacji Courtwatch Polska, której tematyka dotyczyć będzie dostępności polskich sądów w czasach pandemii COVID-19. Podczas wydarzenia zostaną również zaprezentowane wyniki raportu „Sądy dostępne przez Internet. Lekcje z Polski i 12 krajów świata”. Wśród zaproszonych ekspertów, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i refleksjami w tej materii znalazł się m.in. Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik.

Czas pandemii koronawirusa wpłynął na funkcjonowanie wszystkich instytucji publicznych, w tym również sądów. Na kilka tygodni zawiesiły pracę, co dodatkowo wydłużyło i tak długi czas rozpatrywania spraw. Po tym okresie sądy wróciły do orzekania, jednak obostrzenia związane z bezpieczeństwem zdrowotnym miały i nadal mają wielki wpływ na dostępność sądów dla obywateli. Wbrew art. 45 Konstytucji obywatele mają ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w wielu sądach sprawy nie są rozpatrywane jawnie, a wyroki ogłasza się za zamkniętymi drzwiami.

Podczas wydarzenia, które odbędzie się 25 września 2020 r. zaproszeni goście skupią się na rozwiązaniach pozwalających zwiększyć dostępność wymiaru sprawiedliwości w czasach epidemii i nie tylko. Będą rozmawiać m.in. o tym, dlaczego jawność postępowania jest ważna także w trakcie pandemii oraz o zaletach posiedzeń on-line – w jaki sposób takie taka forma komunikacji może wspomóc wymiar sprawiedliwości teraz i w przyszłości.

Jednym z zaproszonych gości jest Wicedziekan Rady Izby warszawskiej, Włodzimierz Chróścik, który weźmie udział w panelu dot. potencjału posiedzeń on-line w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Wyniki najnowszych raportów

W trakcie konferencji zostaną opublikowane wyniki Obywatelskiego Monitoringu Sądów z ostatniego, rocznego cyklu. Będą one poszerzone o wyniki monitoringu przestrzegania zasady jawności w polskich sądach w ostatnich tygodniach. Organizatorzy przedstawią również podsumowanie dobrych praktyk dostępności sądów w dobie pandemii z całego świata.

Udział w konferencji

W tym roku, wychodząc naprzeciw potrzebom wyjątkowego czasu, konferencja po raz pierwszy odbędzie się w formule hybrydowej – będzie można wziąć w niej udział zarówno osobiście, w Warszawie (liczba miejsc ograniczona), jak i online.

Rejestracja na Konferencję dostępna jest pod tym linkiem.

Pliki do pobrania:
Sądy dostępne przez Internet – Raport FCW
FCWP_program_Konferencji

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy