21.04.2024

Izabela Konopacka II Wiceprezes Federacji Adwokatur Europejskich

opublikowano: 2021-03-24 przez: Więckowska Milena

W piątek, 19 marca, podczas Walnego Zgromadzenia izb członkowskich Federacji Adwokatur Europejskich, wybrano członków prezydencji FBE na kolejną kadencję. Nową prezes Federacji została adw. Dominique Attias, funkcję pierwszego wiceprezesa objął adw. Bass Martens a drugą Wiceprezes została Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu, r. pr. Izabela Konopacka.

Mec. Konopacka jest absolwentką Wydziału Prawa oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej praktyce zajmuje się głównie sprawami transgranicznymi, w tym szczególnie z elementem prawa anglosaskiego (t.j. „common law”), a także prawem Unii Europejskiej. Jest m.in. członkiem Komisji Zagranicznej KRRP i przewodniczącą Komisji Nowych Technologii przy Federacji Adwokatur Europejskich.

Federacja Adwokatur Europejskich (FBE), została założona w Barcelonie 23 maja 1992 r. jako następca Konferencji Głównych Adwokatur Europejskich. Jej siedziba mieści się w Strasburgu. Członkostwo w FBE jest otwarte dla wszystkich krajowych i lokalnych adwokatur oraz dla stowarzyszeń prawniczych w ramach Rady Europy. Obecnie FBE liczy 250 adwokatur członkowskich, reprezentujących ponad 1.000.000 prawników.

Federacja podejmuje działania zmierzające do intensyfikowania kontaktów pomiędzy samorządami zawodowymi prawników w Europie przy zachowaniu ich autonomii oraz niezależności. OIRP w Warszawie jako członek aktywnie uczestniczy w inicjatywach FBE od 2011 r.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy