25.04.2024

I Szczyt Prawa Europejskiego w Madrycie – RELACJA

opublikowano: 2023-11-22 przez: Więckowska Milena

W dniach 16 i 17 listopada 2023 r. w Madrycie odbył się I Szczyt Prawa Europejskiego zorganizowany przez Madrycką Izbę Adwokacką (Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid) we współpracy z Komisją Europejską i hiszpańskimi organami władzy państwowej i samorządowej.

Konferencja przypadła na okres hiszpańskiej prezydencji w Unii Europejskiej i stała się okazją do podsumowania jej dokonań. Nie zabrakło także refleksji nad wyzwaniami, którym UE stawia czoła w ostatnim czasie, takimi jak epidemia Covid-19, kryzys migracyjny i konflikty zbrojne toczące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W opinii prelegentów, a wśród nich byli m.in. dziekan rady madryckiej izby, mec. Eugenio Ribón, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas oraz Adrián Vázquez, przewodniczący Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, wyzwania te wzmocniły Unię Europejską i jej atrakcyjność jako konceptu polityczno-prawnego.

W trakcie panelu inauguracyjnego w kontekście samego prawa UE zasadniczą oś dyskusji tworzyły zasady podstawowe, a mianowicie zasada praworządności (rule of law) oraz podziału władz. Margaritis Schinas podkreślił, że zasada państwa prawa jest fundamentem, na którym opierają się wszystkie pozostałe zasady i wartości europejskie, a wraz z zasadą podziału władz definiuje naszą demokrację jako system polityczny. Rolę Parlamentu Europejskiego w ochronie tych wartości opisał Adrián Vázquez, w podobnym tonie stwierdzając, że wśród wszystkich wartości europejskich zasada państwa prawa jest kluczowa dla obrony europejskiego stylu życia. Wskazał również na konieczność zapewnienia poszanowania zasady podziału władz i niezależności sądownictwa. W trakcie jego przemówienia pojawiła się refleksja, że zagrożenie dla tych wartości nie zostało wystarczająco wcześnie zauważone. Rozwinięcie tego tematu nastąpiło podczas panelu poświęconego orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności w oparciu o wyroki zapadłe w sprawach dotyczących Polski i Węgier. Szereg innych paneli tematycznych dotyczyło takich istotnych kwestii ochrona wolności prasy, sytuacji zawodów prawniczych w Europie, a także zagrożeń dla prawników w państwach autorytarnych (w tym kontekście wymieniono m.in. Rosję i Białoruś) i możliwych sposobów wsparcia represjonowanych prawników.

W ramach wieloletniej współpracy OIRP w Warszawie z izbą madrycką w 2016 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe w Madrycie, obie izby współpracowały przy projektach dotyczących pomocy prawnej, a obecna konferencja stała się okazją do omówienia przyszłych wspólnych przedsięwzięć.

OIRP w Warszawie reprezentował r. pr. Radosław Radosławski.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy