20.04.2024

Fundacja Edukacji Społecznej oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta łączą siły z Izbą warszawską

opublikowano: 2021-03-04 przez: Więckowska Milena

We wtorek, 3 marca, Izba warszawska rozpoczęła współpracę z dwiema nowymi organizacjami pozarządowymi w ramach Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono. Dziekan Rady OIRP w Warszawie, dr hab. Monika Całkiewicz podpisała porozumienia z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga oraz Fundacją Edukacji Społecznej.

W pierwszym spotkaniu, oprócz Pani Dziekan, udział wzięli dr Filip Czernicki, koordynator Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono oraz Elżbieta Szadura-Urbańska reprezentująca Towarzystwo św. Brata Alberta. W ramach zawartego porozumienia, stołeczni radcy prawni, którzy działają w ramach Ośrodka, będą mogli udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, które z różnych przyczyn nie mogły pozwolić sobie na opłacenie takiego wsparcia i zgłosiły się do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga jest katolicką organizacją dobroczynną działającą od 1981 roku. Pomaga bezdomnym mężczyznom, kobietom, samotnym matkom, ofiarom przemocy, dzieciom z rodzin ubogich, osobom starszym. W swoich działaniach Towarzystwo uważa za konieczne odwołanie się do wartości ogólnoludzkich – postulatu o niezbywalnej godności człowieka, który funkcjonuje w większości religii i systemów światopoglądowych.

Tego samego dnia pani Dziekan Rady Monika Całkiewicz sygnowała jeszcze jeden ważny dokument – porozumienie Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono z Fundacją Edukacji Społecznej. Podczas spotkania, na którym FES reprezentowały dr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak,  Prezes Zarządu Fundacji  oraz r. pr. dr Katarzyna Kowalska, obie strony podpisały porozumienie. Podobnie jak w przypadku pozostałych podmiotów współpracujących z OIRP w Warszawie, Fundacja będzie mogła kierować do Ośrodka swoich podopiecznych, którzy potrzebują porady prawnej lub reprezentacji przed sądem, ale nie są w stanie zapewnić sobie pomocy prawnika.

Fundacja Edukacji Społecznej od 18 lat działa na rzecz pogłębiania w społeczeństwie wiedzy na temat problemów społecznych oraz zdrowia publicznego. Fundacja prowadzi działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym. Zajmuje się również kompleksową profilaktyką HIV i AIDS oraz pozostałych chorób przenoszonych drogą płciową (STI) oferując bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku STI, nieprzerwanie od 2004 r. FES prowadzi szerokie wsparcie i pomoc dla osób żyjących z HIV, m.in. wsparcie psychologiczne w przypadku doświadczania przemocy fizycznej i fizycznej ze względu na swoją sytuację zdrowotną.

      

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy