29.02.2024

Eksperci będą dyskutować m.in. o pracach nad nową Ordynacją podatkową

opublikowano: 2015-04-07 przez: Mika Ewelina

Prace nad nową Ordynacją podatkową, czy działania firm zmierzające do obniżenia podstawy opodatkowania - to część tematów dyskusji w ramach III Polskiego Kongresu Prawa Podatkowego organizowanego przez Instytut Allerhanda. Patronat medialny nad imprezą objęła PAP.

Kongres odbędzie się 14 kwietnia w Warszawie.

"To już trzecia edycja Kongresu Prawa Podatkowego organizowanego przez Instytu Allerhanda. Co roku, przystępując do dyskusji nad agendą, zaczynamy od podstawowego pytania: jakie zagadnienia w ciągu dwunastu ostatnich miesięcy wzbudzały największe emocje w świecie podatków" - wyjaśniła PAP opiekunka merytoryczna kongresu Maja Pawłowska.

Jej zdaniem na uwagę zasługuje kwestia tzw. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, inicjatywy OECD zapobiegającej zmniejszaniu podstawy opodatkowania i transferu dochodów przez firmy) - przede wszystkim w kontekście cen transferowych, prace nad nową ordynacją podatkową oraz wprowadzenie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC).

"Dodatkowo agenda została uzupełniona o panel dotyczący oszustw podatkowych zorganizowanych grup przestępczych oraz o tematykę związaną z odliczeniem VAT od samochodów osobowych, która stanowi kontynuację dyskusji podjętej w trakcie ubiegłorocznej edycji Kongresu" - poinformowała Pawłowska. "Naszym celem jest położenie maksymalnego nacisku na aspekt praktyczny - chcemy rozmawiać o tym, jaki wpływ na podatników mają dyskutowane trakcie Kongresu zagadnienia" - dodała.

Każdy panel - mówiła Pawłowska - będzie miejscem do wymiany myśli i poglądów, przestrzenią do zadania nurtujących pytań. "W tym roku spodziewamy się ożywionych dyskusji w zakresie BEPS - podatników działających w grupach kapitałowych czeka bowiem spora rewolucja w podejściu do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz sporo związanych z tym obowiązków administracyjnych" - zauważyła.

W programie kongresu zaplanowano panel poświęcony założeniom projektu do nowej Ordynacji podatkowej, postępu prac nad zmianami i współpracy między Komisją Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego i Radą Konsultacyjną Prawa Podatkowego działającą przy Ministerstwie Finansów.

Omawiane będą także sposoby działania zorganizowanych podatkowych grup przestępczych, najczęstsze przestępstwa podatkowe oraz wynikające z tego wyzwania dla organów kontroli skarbowej. Uczestnicy kongresu przedstawią także zasady odliczenia VAT od samochodów osobowych skupiając się zarówno na obecnym stanie prawnym, jak i problemach praktycznych. Spróbują ocenić, czy obecne regulacje związane z odliczeniem VAT są korzystne dla podatników, czy stanowią dla nich trudność.

Ponadto przedmiotem dyskusji będzie przyszłość tzw. optymalizacji podatkowej w Polsce w związku z wejściem w życie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych oraz wyzwania dla podatników związane z cenami transferowymi.

Zaplanowano, że w kongresie udział wezmą m.in. doradcy podatkowi, przedstawiciele biznesu, resortu finansów, wymiaru sprawiedliwości i nauki. Impreza odbędzie się 14 kwietnia br. w Warszawie.

Instytut Allerhanda jest ośrodkiem zaawansowanych studiów prawnych z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie upadłościowym, a także prawie rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości. Instytut prowadzi także badania interdyscyplinarne, zwłaszcza z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa. W ramach Instytutu działają trzy piony: badawczy (Allerhand Research), edukacyjny (Allerhand Training) oraz obywatelski (Allerhand Advocacy). Patronem Instytutu jest Maurycy Allerhand (1868-1942), profesor prawa na Uniwersytecie Lwowskim, wybitny polski naukowiec, kodyfikator i dydaktyk.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy