12.04.2024

Edukacja prawna – szersza współpraca i więcej zajęć

opublikowano: 2020-10-12 przez: Więckowska Milena

Uczniowie warszawskich szkół już od kilku lat biorą udział w dodatkowych lekcjach prawa prowadzonych przez stołecznych radców. Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych zostanie w tym roku rozszerzona. Właśnie podpisano porozumienie w tej sprawie.

W ubiegłym roku szkolnym radcowie ze stołecznego OIRP przeprowadzili ponad 250 lekcji w kilkudziesięciu warszawskich placówkach – liceach (m.in. LXIII LO im. Lajosa Kossutha, LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego, XL LO im. Stefana Żeromskiego, VII LO im. Juliusza Słowackiego oraz CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”), zespołach szkół (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1) oraz szkołach podstawowych (nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego, nr 380 im. Jana Pawła II, nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego, nr 356, nr 271 im. 11 Listopada i nr 321).

Zajęcia w ramach programu „Radca prawny na piątkę” odbywały się zarówno w formie regularnych jak i pojedynczych spotkań w danej szkole. A od połowy marca do końca czerwca, po zamknięciu szkół z powodu pandemii – on-line.

Lekcje prawa, prowadzone są przez radców prawnych oraz aplikantów radcowskich z OIRP Warszawa na podstawie specjalnie przygotowanych scenariuszy, a ich przebieg jest stale monitorowany.

– Przeprowadzamy zajęcia zarówno w trybie stacjonarnym jak i w trybie on-line. Decyzję w tej kwestii pozostawiamy oczywiście placówkom.  Jesteśmy elastyczni i bez żadnych przeszkód dostosujemy program do potrzeb uczniów. Każda szkoła przesyła nam harmonogram do którego wprowadzamy radców prawnych i aplikantów radcowskich prowadzących zajęcia. Aby wziąć udział w projekcie wystarczy, że  dana szkoła zgłosi się do naszego koordynatora ds. Edukacji Prawnej, mec. Przemysława Ligęzowskiego, oraz podpisze z nami porozumienia – dodaje dziekan Monika Całkiewicz.

Tematyka zajęć jest dostosowana do każdego z poziomów edukacji. Podczas spotkania z praktykami prawa, co stanowi świetne uzupełnienie programu nauczania, dzieci i młodzież poznaje zagadnienia związane z: danymi osobowymi, prawami autorskimi, prawami człowieka, zobowiązaniami wynikającymi z prawa cywilnego czy prawa spadkowego, podstawy prawa gospodarczego, prawo rodzinne, prawo pracy oraz prawo konstytucyjne.

– Poszerzamy wiedzę i budujemy świadomość prawną warszawskich dzieci i młodzieży. To bardzo ważne w społeczeństwie obywatelskim, gdzie swoje prawa jak i obowiązki mają zarówno obywatele jak i władza. Niestety w Polsce ostatnio się o tym zapomina. A dzięki udziałowi w tych zajęciach uczniowie będą bardziej świadomi i będą potrafili radzić sobie także z prostymi zagadnieniami występującymi w codziennym życiu – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

W tym roku szkolnym 2020/2021 współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych – na mocy porozumienia podpisanego przez panią wiceprezydent Renatę Kaznowską i Monikę Całkiewicz, dziekana Rady – zostanie rozszerzona. A w zajęciach oprócz uczniów liceów, techników i szkół podstawowych weźmie udział także młodzież ze szkół zawodowych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie („OIRP”) jest samorządem zawodowym w okręgu warszawskim. Oprócz reprezentowania interesów zawodowych radców prawnych, a także zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług, zajmuje się także realizacją projektów pro publico bono, w tym projektów edukacyjnych.

  

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy