17.08.2022

Dziekan Rady OIRP w Warszawie o realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego

opublikowano: 2014-12-15 przez: Mika Ewelina

Od pewnego czasu toczy się publiczna dyskusja na temat doskonalenia zawodowego radców prawnych. Dyskusję wywołał wyrok Sądu Najwyższego z 6 listopada 2014 r., w którym SN podważył samorządowe regulacje stanowiące podstawę do dyscyplinarnego sankcjonowania niewykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Izba warszawska zawsze stała na stanowisku, że doskonalenie zawodowe leży w interesie każdego radcy prawnego, a także w interesie wszystkich naszych klientów, samorządu zawodowego oraz całego społeczeństwa. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji zawodowych radcy prawni lepiej realizują swoją rolę jako profesjonalni pełnomocnicy i jako część wymiaru sprawiedliwości, a przez społeczeństwo są postrzegani jako osoby zaufania publicznego.
Takie stanowisko naszej Izby realizowaliśmy w praktyce przede wszystkim poprzez stałe zachęcanie radców prawnych do uczestnictwa w szkoleniach, a także poprzez przedstawianie radcom szerokiej oferty wysokiej jakości szkoleń w atrakcyjnych cenach lub nieodpłatnie.
Jako Dziekan Rady OIRP w Warszawie chciałbym wyrazić przekonanie, że radcy prawni uczestniczą w szkoleniach nie z obawy przed sankcją dyscyplinarną, ale z uwagi na zrozumienie potrzeby stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, a także ze względu na atrakcyjną ofertę szkoleń organizowanych przez naszą Izbę. Chciałaby podkreślić, że w bieżącym Cyklu Szkoleniowym na dzień dzisiejszy 90% radców prawnych w Izbie warszawskiej zrealizowało lub jest w trakcie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Z perspektywy dwóch Cyklów Szkoleniowych mogę stwierdzić, że stały rozwój zawodowy, realizowany poprzez uczestnictwo w szkoleniach, stał się częścią tożsamości zawodowej radców prawnych.

Szanowni Państwo,
niezależnie od kwestii obowiązywania etycznego obowiązku doskonalenia zawodowego ważne jest również to, że obowiązuje nas najwyższy standard świadczenia pomocy prawnej naszym klientom. Doskonalenie zawodowe jest jedną z dróg do realizacji tej powinności.

Jestem głęboko przekonany, że w kolejnych Cyklach Szkoleniowych radcy prawni będą się szkolić równie intensywnie jak dotychczas, dzięki czemu będziemy mogli nadal budować naszą tożsamość zawodową oraz wizerunek publiczny i zaufanie społeczne na podstawie najwyższych i stale rozwijanych kompetencji zawodowych członków naszego samorządu.
Zachęcam wszystkich Państwa do stałego podnoszenia tych kompetencji oraz do wykonania i zgłoszenia realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego w bieżącym Cyklu Szkoleniowym. Chciałbym zapewnić, że OIRP w Warszawie będzie wspierać wszystkich radców chcących rozwijać się w ten sposób. Tylko do końca bieżącego roku nasza oferta obejmuje następujące szkolenia:

Maraton Szkoleniowy/Szkolenie Last Minute >>więcej

Poniedziałki radcowskie w Warszawie >>więcej

Wtorki radcowskie w Warszawie >>więcej

Dostępne są również szkolenia internetowe:

Nowe wykłady e-learningowe (cz. I) >>więcej

Nowe wykłady e-learningowe (cz. II) >>więcej

Szkolenia e-learningowe >>więcej

Wszelkie informacje o szkoleniach i obowiązku doskonalenia zawodowego >>więcej

Włodzimierz Chróścik
Dziekan Rady OIRP w Warszawie

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy