26.10.2021

Dziekan Rady OIRP w Warszawie na inauguracji Mazowieckiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

opublikowano: 2014-10-15 przez: Mika Ewelina

9 października w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyła się inauguracja działalności Mazowieckiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie reprezentował Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik. W spotkaniu udział wzięli m.in. Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Wiceprezes SSO Ewa Malinowska, Paweł Zbigniew Rybiński – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej oraz mec. Maciej Bobrowicz – Przewodniczący Rady Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP. 

W trakcie wystąpienia Dziekan Rady powiedział: W Polsce co roku do sądów wpływa około miliona spraw gospodarczych. Do mediacji zaś kierowanych jest nie więcej niż 2000 spośród nich. I to w skali roku! Dane te dobitnie pokazują, że mediacja w Polsce nie jest jeszcze popularnym środkiem rozwiązywania sporów. Może to dziwić w kontekście jej zalet: szybkości rozwiązywania sporu, niskiego kosztu. Nie bez znaczenia jest tu również fakt, ze mediacja pozwala, w większym niż postępowanie sądowe stopniu, na zachowanie więzi partnerskich i biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami. Każdy praktyk biznesu wie, jak jest to w dzisiejszych czasach istotne.

Dziekan Rady zadeklarował wsparcie samorządu radców prawnych dla Centrów Arbitrażu i Mediacji.
 
Centra Arbitrażu i Mediacji mają odciążyć sądy i skrócić czas rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami. W ramach pilotażowego projektu w sześciu miastach wojewódzkich powstanie sieć regionalnych centrów, które w sprawach gospodarczych będą alternatywą dla sądów powszechnych. Mają one przede wszystkim służyć rozwiązywaniu sporów między przedsiębiorcami. Docelowo sieć ma obejmować 16 centrów.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy