30.05.2020

Czy uzasadnienie decyzji może zastąpić rozstrzygnięcie

opublikowano: 2020-01-14 przez: Więckowska Milena

Uzasadnienie decyzji nie może zastąpić rozstrzygnięcia. W przypadku rozbieżności pomiędzy sentencją decyzji, a jej uzasadnieniem, o sposobie rozstrzygnięcia sprawy decyduje sentencja.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy