21.04.2024

Cyberochrona – ubezpieczenie na wypadek utraty danych i naruszenia bezpieczeństwa informatycznego

opublikowano: 2018-10-05 przez: Mika Ewelina

Ataki hakerskie na sieci komputerowe dotyczą coraz częściej małych i średnich przedsiębiorców, a także kancelarii prawnych. Cyberprzestępczość bierze na cel małe podmioty, które mają mniej zaawansowane strategie, systemy i procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych, nie tylko dla osiągnięcia bezpośrednich korzyści, ale też w celu użycia ich systemów, jako bramy wejściowej do systemów większych organizacji, z którymi prowadzą one współpracę biznesową.

Kolejnym istotnym zagrożeniem jest naruszenie bezpieczeństwa danych, co już w połowie przypadków jest spowodowane atakami hakerskimi. Koszty związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych są znaczące. W opublikowanym w 2014 raporcie Norton

Cybercrime Report 2013 łączna wartość szkód spowodowanych cyberprzestępczością w Polsce została oszacowana na przeszło 2 mld USD, a na świecie: na 113 mld USD.
Koszty, jakie mogą dotknąć przedsiębiorcę w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych mogą być bardzo dotkliwe. Każda osoba, której dane są nienależycie przetwarzane lub zostały utracone, może dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych zarówno indywidualnie, jak i w drodze postępowań grupowych. Do tego dochodzą możliwe kary ze strony organu nadzoru.

Ryzyko cyberprzestępstwa można ograniczać między innymi poprzez takie działania, jak:

 • edukacja użytkowników i szkolenia w zakresie świadomości zagrożeń,
 • wdrożenie polityki monitoringu i procedur działania dla wszystkich sieci i systemów,
 • wdrożenie procedur działania w przypadku incydentów, w tym reakcji na zdarzenie
 • i awaryjnego odtwarzania systemów,
 • wdrożenie polityk i procedur bezpieczeństwa sieciowego,
 • zarządzany i kontrolowany system uprawnień i przywilejów dla użytkowników,
 • wytyczne w zakresie bezpiecznej konfiguracji systemów,
 • kontrola użytkowania przenośnych nośników danych,
 • monitorowanie procedur w zakresie pracy mobilnej i zdalnej.

Jak skutecznie przenieść ryzyko skutków cyberataków?

Firma może zminimalizować skutki cyberataków wykupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Polisa zapewnia ochronę w szerokim zakresie ryzyk, dzięki czemu przedsiębiorstwo jest chronione w pełnym zakresie na wypadek utraty danych lub incydentu naruszenia bezpieczeństwa informatycznego. Odpowiednio dobrana umowa ubezpieczenia zapewnia rozszerzony zakres ubezpieczenia, indywidualnie dostosowany do aktualnych potrzeb firmy. Ochrona obejmuje między innymi:

 • ochronę z tytułu naruszenia prywatności i naruszenia danych,
 • koszty reakcji,
 • ochronę z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia bezpieczeństwa sieci,
 • ochronę z tytułu roszczeń na gruncie nieprawidłowego zachowania  związanego z działalnością medialną,
 • ochronę z tytułu postępowań urzędowych,
 • ochronę z tytułu nałożonych grzywien i kar,
 • kary umowne,
 • ochronę z tytułu szkód spowodowanych przerwą w działalności przedsiębiorstwa i kosztów wznowienia działalności,
 • ochronę z tytułu ataków hakerskich,
 • ochronę przeciw cyber wymuszeniom,
 • ochronę komunikacji kryzysowej,
 • ochronę z tytułu kosztów usług doradczych.

Aby skorzystać z ubezpieczenia, należy wypełnić formularz kontaktowy umieszczony na dedykowanej stronie: https://oirpubezpieczenia.pl/oirp/cooperation.

ANG Spółdzielnia Pośredników Ubezpieczeniowych to jedyna w Polsce, działająca w formie spółdzielni, multiagencja ubezpieczeniowa. ANG posiada oferty ponad 30 Towarzystw Ubezpieczeniowych.

 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy