08.05.2021

Bez poprawek Senatu do ustawy o kuratorach sądowych

opublikowano: 2014-11-06 przez:

Senat bez poprawek zaakceptował w czwartek nowelizację ustawy o kuratorach sądowych, umożliwiającą kuratorom obwinionym dyscyplinarnie ustanowienie swojego obrońcy nie tylko spośród zawodowych kuratorów, ale też z grona adwokatów i radców prawnych.


Nowelizację, która była inicjatywą ustawodawczą Senatu, senatorowie przyjęli jednogłośnie.

Do tej pory w postępowaniu dyscyplinarnym bronić obwinionego mógł jedynie inny kurator. Proponując zmianę Senat uznał, że trudno wskazać argumenty, które przemawiałyby za wyznaczeniem obrońcy z urzędu wyłącznie spośród kuratorów zawodowych, w sytuacji, gdy zarzuty stawiane obwinionemu są na tyle poważne, że w grę może wejść nawet wykluczenie go z zawodu.

Po zmianie przepisów oprócz obrońcy z wyboru, również w przypadku obrońcy wyznaczanego z urzędu będzie można sięgnąć po adwokata, lub radcę prawnego, a nie jedynie innego kuratora zawodowego.

Teraz ustawa trafi do prezydenta. Wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. (PAP)


 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy