17.06.2024

Baza danych radców prawnych przed Trybunałem w Strasburgu

opublikowano: 2015-07-16 przez:

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Celem inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej wszystkim osobom, które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości, a które zamierzają skorzystać z możliwości złożenia skargi indywidualnej do Trybunału.
Przygotowywana przez Komisję Praw Człowieka KRRP baza danych zostanie udostępniona Sekretariatowi Trybunału w formie listy radców prawnych wraz z informacją o miejscu prowadzenia działalności oraz pozostałymi danymi kontaktowymi.
Radcowie prawni upoważnieni do świadczenia pomocy prawnej osobom fizycznym przed Trybunałem w Strasburgu proszeni są o zgłaszanie swoich wniosków do poszczególnych Izb Okręgowych, pamiętając o przekazaniu poniższych informacji: imię i nazwisko, numer wpisu, adres do korespondencji, telefon, faks, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, razem ze zgodą na publikację tych informacji na stronach internetowych OIRP, KRRP i Trybunału Praw Człowieka.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy