30.05.2023

30-lecie FBE – Kongres w Palermo – RELACJA

opublikowano: 2022-12-12 przez: Więckowska Milena

W dniach 17 – 19 listopada 2022 roku odbył się generalny kongres FBE współorganizowany przez Izbę Adwokatów w Palermo (Ordine Avvocati Palermo). Kongres zbiegł się z 30. rocznicą funkcjonowania stowarzyszenia zrzeszającego izby prawników z całej Europy, w tym m.in. Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

3-dniowe obchody zgromadziły najznamienitszych przedstawicieli branży prawniczej z m.in. Turcji, Hiszpanii, Holandii, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Ukrainy, i oczywiście – Włoch. Wśród obecnych nie zabrakło także polskiej delegacji. Okrągły jubileusz świętowało ok. 150 reprezentantów z ponad 50 izb prawniczych z całej Europy. OIRP w Warszawie reprezentowała r. pr. Katarzyna Okonek – członkini Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka w Izbie warszawskiej.

Pierwszego dnia Kongresu odbyły się spotkania poszczególnych Komisji FBE. Obrady miały na celu powzięcie inicjatyw branżowych i zaplanowanie harmonogramu działania na cały kolejny rok działalności. Dopiero kolejny dzień zainaugurował oficjalne obrady Kongresu. Jako pierwszy mowę powitaną wygłosił obecny Prezydent FBE – Bas Martens. Dziekan izby adwokackiej w Palermo – Antonio Gabriele Armetta jako gospodarz wydarzenia uroczyście powitał  zgromadzonych gości.

Motywem przewodnim sympozjum był temat „Prawnicy ofiarami ataku” („Lawyers under attack”). Wydarzenie poświęcono trzem grupom zagadnień związanych z kryzysem, jakiego doświadcza w obecnych czasach branża prawnicza:

  1. Prawnicy jako strażnicy zasady praworządności w czasach wojen oraz politycznych i społecznych konfliktów;
  2. Aktualne wyzwania związane z tajemnicą zawodową i zasadami poufności;
  3. Czy samorządy zawodowe powinny zajmować się stresem, lękiem i innymi problemami wpływającymi na pracę prawników?

Podczas trzech paneli dyskusyjnych, ponad dwudziestu zaproszonych prelegentów podzieliło się z uczestnikami Kongresu swoimi cennymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wśród prelegentów zaproszonych do zabrania głosu i wygłoszenia referatu była także r.pr. Katarzyna Okonek z Izby warszawskiej, która przedstawiła m.in. case studies samorządu radcowskiego z zakresu działań na rzecz Ukrainy.

 

Inspirujące dyskusje i wymiana informacji na tle różnic kulturowych, politycznych czy systemowych sprawiły, że przedstawiciele izb z zaciekawieniem przysłuchiwali się podejmowanym tematom.

Trzeciego dnia Kongresu odbyło się Forum Liderów Izb Prawniczych. Była to okazja do zaprezentowania wyzwań, z jakimi mierzą się izby w krajach członkowskich, a także przybliżenia uczestnikom innych kwestii, które są kluczowe w trakcie bieżącej działalności izb. Nie zabrakło również postulatów i propozycji dla dalszego rozwoju i kierunku działań Federacji.

Podczas tej części Kongresu informacjami o aktualnej sytuacji na Ukrainie podzielił się Valentyn Gvozdiy – Wicprezes Krajowej Izby Adwokackiej w Ukrainie. Był to moment szczególnie wzruszający. Jedyny prelegent i uczestnik biorący udział w obradach zdalnie, z uwagi na trwającą wojnę. Siła i nadzieja, które można było jednak usłyszeć w jego głosie udzieliły się wszystkim słuchaczom mimo dzielącej odległości. Zgromadzenie zapewniło o swoim wsparciu dla osób pokrzywdzonych przez kryzys humanitarny w Ukrainie.

 

Kolejnym punktem programu było Walne Zgromadzenie Federacji, podczas którego przedstawiono m.in. sprawozdanie z działalności FBE. Głosu udzielono przewodniczącym poszczególnych Komisji FBE, którzy zreferowali działania podejmowane przez dane Komisje. Był czas również na wypowiedź Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika FBE.

Zgromadzenie podjęło także uchwały w następujących sprawach:

  1. nieprzestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności uznanych przez prawo krajowe i międzynarodowe w Iranie i Afganistanie;
  2. potępienia wojny na Ukrainie i konieczności wspierania pracy prawników w niesieniu pomocy osobom dotkniętym tym konfliktem humanitarnym;
  3. sytuacji w Polsce i upadku zasady praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej;

Wszystkie – zostały przyjęte jednomyślnie.

Z uwagi na okrągłą rocznicę działalności Federacji, w programie znalazła się również część uroczysta, w trakcie której wygłoszone zostały referaty okolicznościowe. O roli kobiet w historii FBE mówiła jej obecna Pierwsza Vice Prezydent – r.pr. Izabela Konopacka. Głos zabrała także dr Viviane Reding – Komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, która w swoim inspirującym wystąpieniu pokazała m.in. jak ważne jest przestrzeganie zasady praworządności z perspektywy dziejów.

Wydarzenie zwieńczyło wspólne odśpiewanie hymnu FBE.

Wszyscy czekają na kolejny kongres. Przedstawiciele Królestwa Niderlandów zaprosili członków FBE na wydarzenie organizowane w dniach 15-17 czerwca 2023 roku w Amsterdamie.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy