26.05.2024

10. Międzynarodowy Kongres Prawniczy w Ankarze

opublikowano: 2018-01-22 przez:

W dniach 11–14 stycznia 2018 roku odbył się kolejny, dziesiąty już Międzynarodowy Kongres Prawniczy organizowany przez Izbę Adwokacją w Ankarze. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu był światowy kryzys konstytucjonalizmu. Podczas wydarzenia OIRP w Warszawie reprezentowali Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik i Wicedziekan prof. Monika Całkiewicz.

 

Jak co roku, na tegorocznym Kongresie pojawili się przedstawiciele zawodów prawniczych z całego świata, m.in. Włoch, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Holandii i Hiszpanii. Jako temat przewodni spotkania organizatorzy wskazali światowy kryzys konstytucjonalizmu. Wśród pozostałych, również chętnie dyskutowanych zagadnień pojawiły się następujące: funkcjonowanie samorządów, rola samorządów we współczesnym świecie, problem migracji, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, prawo do opozycji, wolność słowa, prawo do obrony, prawa człowieka w XXI wieku czy inne wyzwania dla funkcjonowania ustroju demokratycznego we współczesnym świecie. Czwartego dnia Kongresu odbyły się warsztaty poświęcone wyzwaniom prawnym związanym z rozwojem nowych technologii. Reprezentanci Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wygłosili referat na temat prawa do obrony oraz dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce. Wystąpienie zostało przyjęte bardzo życzliwie i wzbudziło duże zainteresowanie słuchaczy.

– Podczas Kongresu w Ankarze wybitni eksperci z różnych dziedzin prawa poruszyli najbardziej palące problemy, związane z egzekwowaniem zapisów ustawy zasadniczej w różnych państwach i różnych kontekstach społeczno-politycznych. Wspólna dyskusja to droga do rozpoznania problemów i wypracowania najlepszych rozwiązań. Cieszę się, że nasza Izba po raz kolejny mogła dołączyć do debaty i zabrać w niej głos – mówi prof. Monika Całkiewicz, Wicedziekan Izby warszawskiej.

Kongresowi towarzyszyły także wydarzenia kulturalne – koncert tureckiego chóru klasycznego, recital muzyczny, koncert chóru polifonicznego Izby w Ankarze. Spotkanie stało się okazją nie tylko do merytorycznej dyskusji na istotne, aktualne tematy, ale również do indywidualnej wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z prawnikami z całego świata.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy