20.04.2024

„Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych”

opublikowano: 2019-10-21 przez: Więckowska Milena

W czwartek, 17 października, zaprezentowano opracowanie dotyczące sytuacji radcowskich kancelarii na polskim rynku prawnym. Raport oraz konferencję, na której przedstawiono wnioski płynące z tego dokumentu,  przygotowano na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Moderatorami spotkania byli Prezes KRRP, Maciej Bobrowicz oraz przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik.

Za przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu odpowiadał prof. Ryszard Sowiński z  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Raport dostępny jest wyłącznie dla radców prawnych oraz aplikantów radcowskich. Można go pobrać po zalogowaniu się w Extranecie (zakładka „Publikacje”).

W pierwszej części spotkania zaprezentowano kluczowe zjawiska i trendy na rynku prawnym, jak np. rosnąca liczba prawników z uprawnieniami czy rozwój alternatywnych dostawców usług prawnych (kancelarie odszkodowawcze, centra usług wspólnych, firmy doradcze, audytorskie i m.in. windykacyjne). Odpowiedzią na taki wzrost konkurencyjności zdaniem prof. Sowińskiego jest m.in. specjalizacja i doskonalenie zawodowe radców prawnych. Paneliści  dr Marek Gnusowski, dr Jan Winczorek, r.pr. Mikołaj Otmianowski oraz r.pr. Kamil Lubelski starali się odpowiedzieć na pytanie “Jak budować kancelarię?”, uwzględniając aktualne warunki na rynku usług prawnych.

Radca prawny na rynku musi dziś naprawdę się postarać, żeby skutecznie i w sposób etyczny dotrzeć ze swoją ofertą do potencjalnych klientów – ocenia moderator tej części konferencji, Włodzimierz Chróścik – konkurencja ze strony tzw. firm prawniczych jest ogromna i  w mojej ocenie nieuczciwa względem klienta. Bezpośrednie korzystanie z usług radcy prawnego jest zazwyczaj tańszą i skuteczniejszą alternatywą.

Podczas dyskusji podkreślono wagę istotnego wniosku płynącego z raportu – obecność w internecie. Internet dla wielu ludzi jest bowiem pierwszym i jedynym źródłem poszukiwania prawników. Nie chodzi jednak o zwyczajną reklamę, ale o aktywne uczestniczenie w debacie np. w mediach społecznościowych.

Druga część spotkania z udziałem r.pr. Marcina Maruty oraz r.pr. Aleksandra Gałek została poświęcona indywidualnym rekomendacjom dla kancelarii radców prawnych przygotowanym na podstawie raportu oraz własnych doświadczeń uczestników debaty.

Dla naszej przyszłości kluczowe będzie opanowanie tzw. umiejętności miękkich i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii – wskazał Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP. Podkreślił, że raport, to wyjątkowa, tak kompleksowa strategia w kontynentalnej Europie.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy