29.01.2020

Polscy prawnicy do władz Filipin w obronie represjonowanych adwokatów

opublikowano: 2015-01-23 przez:

Zabójstwa i represje prawników na Filipinach oraz bezkarność sprawców poważnie zakłócają prawidłowe funkcjonowanie rządów prawa, ochronę praw człowieka i podstawowych wolności w tym kraju - pisze Krajowa Rada Radców Prawnych w petycji do władz Filipin.

Petycja w obronie filipińskich prawników, powstała w Komisji Praw Człowieka KRRP, została w piątek złożona na ręce Patricii Ann V. Paez, ambasador nadzwyczajnej i pełnomocnej Republiki Filipin w Polsce. To samo robi w piątek kilkadziesiąt samorządów prawniczych z całego świata, z inicjatywy międzynarodowej organizacji "Lawyers for Lawyers", popieranej przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Na czele CCBE od początku tego roku stoi Polka mec. Maria Ślązak.

W petycji czytamy, że od 2004 roku co najmniej 39 adwokatów na Filipinach zostało zabitych, zaś wielu innych cierpi prześladowania i represje jako "wrogowie państwa". "W politykę angażuje się wojsko, istnieją paramilitarne organizacje o statusie prywatnych armii, powszechna jest kultura bezkarności - to główne przyczyny pozasądowych egzekucji, w tym egzekucji prawników na Filipinach. Napastowanie i etykietowanie prawników nie ustaje, zaś liczba zabójstw wzrasta. Sprawcy są rzadko aresztowani i bardzo rzadko dochodzi do ich identyfikacji, nie mówiąc już o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej" - napisano.

Autorzy petycji zauważają, że większość zabitych prawników prowadziła poważne sprawy, dotykające interesów tzw. górnej warstwy społeczeństwa, w tym reformy gruntów, korupcji i kwestii związanych z wyborami. "Wśród sprawców ich śmierci blisko 65 proc. to członkowie armii, blisko 20 proc. - członkowie policji, a w połowie przypadków sprawcy pozostają nieznani" - podkreślają autorzy petycji i alarmują: filipińskie władze nie wprowadziły żadnych zasadniczych zmian, by zapobiec fali przemocy.

W dokumencie przypomniano, że w 1990 r. Filipiny uczestniczyły w głosowaniu nad Podstawowymi Zasadami ONZ o roli prawników, więc na tym państwie ciąży obowiązek zapewnienia prawnikom swobody działania bez zastraszania, przeszkód i innych prześladowań. "Rząd Filipin ma też obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prawników w przypadkach, gdy ich bezpieczeństwo jest zagrożone z powodu wykonywanej pracy. Obowiązek ten jest integralną częścią międzynarodowych zobowiązań Filipin wynikających z Karty Praw Obywatelskich i Politycznych, służących zapewnieniu praw obywatelom, w tym prawa do środków odwoławczych i do sprawiedliwego procesu" - głosi petycja.

Na koniec jej autorzy wzywają rząd Filipin do podjęcia koniecznych i skutecznych środków w celu zapobieżenia pozasądowym zabójstwom oraz wszelkim formom zastraszania prawników; zapewnienia, że podejrzani o przestępstwa przeciwko prawnikom będą przesłuchani, sprawiedliwie osądzeni, a w przypadku skazania - że unikną kary. Prawnicy wzywają też filipińskie władze do postępowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podstawowych Zasadach ONZ. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy