17.05.2022

Liberalizacja Prawa o stowarzyszeniach – jeszcze w tej kadencji

opublikowano: 2015-09-10 przez:

Przepisy liberalizujące Prawo o stowarzyszeniach najprawdopodobniej zostaną uchwalone jeszcze przez Sejm obecnej kadencji. W środę sejmowa podkomisja zakończyła prace nad tym – omawianym od kilku miesięcy – prezydenckim projektem.

Podczas środowego posiedzenia podkomisji o poparciu idei projektu przez nowego prezydenta Andrzeja Dudę zapewnił minister w jego kancelarii Wojciech Kolarski. „Moja obecność na tej podkomisji niech będzie już odpowiedzią co dalej. (...) To co ważne i potrzebne powinno być kontynuowane. Projekt wzbudził duże zainteresowanie i wziął się z konkretnych oczekiwań trzeciego sektora w Polsce. Prezydent jest zainteresowany pracą nad tym projektem” – powiedział Kolarski.
Przygotowany w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach wpłynął do Sejmu w grudniu 2014 r. Zakłada on ułatwienie rejestrowania i funkcjonowania stowarzyszeń oraz zmniejszenie liczby osób koniecznych do ich założenia. Jak przekonywał wówczas prezydencki minister Henryk Wujec, obecna ustawa, uchwalona na początku transformacji ustrojowej, zdążyła się już zdezaktualizować. „W Polsce działa ok. 100 tys. organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a Polacy coraz mniej chętnie zrzeszają się” – mówił Wujec.
W styczniu br. sejmowe kluby poparły projekt zmian. Jedynie PiS oceniało, że obecna ustawa dobrze funkcjonuje od 25 lat i nie trzeba jej zmieniać. 9-osobową podkomisję powołały w lutym sejmowe komisje sprawiedliwości i praw człowieka oraz polityki społecznej i rodziny.
Podkomisja zebrała się kilkunastokrotnie i wypracowała sprawozdania w tej sprawie. Jednak w sierpniu nie zostało ono zaakceptowane przez obie komisje. Przewodniczący komisji polityki społecznej i rodziny Sławomir Piechota (PO) informował wówczas, że podczas dotychczasowych prac nad projektem zgłoszono szereg wątpliwości i ponownie trafił on do podkomisji.
Łącznie do podkomisji wróciło 18 poprawek do projektu. W środę podkomisja większość z nich przyjęła, niektóre odrzuciła, ale część spraw – w tym kwestię minimalnej liczby członków potrzebnych do założenia stowarzyszenia – pozostawiła do rozstrzygnięcia komisji.
Zgodnie bowiem z pierwotnym brzmieniem projektu liczba osób koniecznych do założenia stowarzyszenia ma być zmniejszona z 15 do 7. W poprawce zaproponowano, żeby było to 9 osób.
Taka propozycja wzbudziła sprzeciw obecnych na posiedzeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, które wskazywały, że nigdzie w Unii Europejskiej – poza Grecją – ta liczba nie jest określona tak wysoko. Jednak zdaniem resortu sprawiedliwości minimalna liczba 9 założycieli jest konieczna biorąc pod uwagę wymogi związane z koniecznością obsadzenia w tworzonym stowarzyszeniu stanowisk w zarządzie i komisji rewizyjnej.
Podkomisja wprowadziła natomiast wydłużenie z 18 do 24 miesięcy okresu, w którym po wejściu w życie nowelizacji istniejące już stowarzyszenia miałyby dostosować swoje statuty do zmienionych przepisów. Większość zapisów planowanej nowelizacji miałaby wejść w życie pół roku od ogłoszenia zmian.
Ponadto zgodnie z projektem starosta - jako organ nadzorujący – miałby mniejsze uprawnienia kontroli stowarzyszeń. Mógłby żądać dostarczenia odpisów uchwał walnego zgromadzenia delegatów, musiałby jednak wskazać uzasadnienie takiego działania.
Miałyby się też m.in. zwiększyć uprawnienia tzw. stowarzyszeń zwykłych. Mogą je utworzyć co najmniej trzy osoby, które nie muszą zgłaszać wniosku o rejestrację stowarzyszenia do sądu, a jedynie poinformować starostę. Zgodnie z przepisami stowarzyszenia takie uzyskują środki jedynie ze składek członkowskich. Według prezydenckiej propozycji stowarzyszenia zwykłe mogłyby uzyskiwać środki na działalność także z: darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, mogłoby też otrzymywać dotacje.
 (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy