17.09.2021

Kraków/ Kolejny akt oskarżenia ws. Komisji Majątkowej

opublikowano: 2015-01-12 przez: Mika Ewelina

Kolejny akt oskarżenia ws. spowodowania szkody w mieniu Skarbu Państwa na 24 mln zł w toku postępowania przed Komisją Majątkową skierowała do sądu krakowska prokuratura. To ostatni wątek w sprawie Komisji Majątkowej, przekazany przez CBA do tej prokuratury.

"Aktem oskarżenia objęto dwoje rzeczoznawców majątkowych oraz dyrektora jednego ze zgromadzeń zakonnych" – poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie Bogusława Marcinkowska.

Według prokuratury Rzeczoznawcy majątkowi w toku postępowania regulacyjnego przed Komisją Majątkową poświadczyli nieprawdę w trzech operatach szacunkowych co do wartości nieruchomości.

W jednym przypadku zawyżyli wartość utraconych przez zgromadzenie nieruchomości o kwotę prawie 17 mil zł; w pozostałych dwóch - zaniżyli wartość nieruchomości zamiennych dla zgromadzenia o 2,2 mln zł i 5 mln zł.

W ten sposób – zdaniem prokuratury - udzielili Krzysztofowi W. pomocy w doprowadzeniu Komisji Majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa przez przekazanie zgromadzeniu zakonnemu nieruchomości zamiennych o wartości rynkowej przewyższającej rzeczywistą wartość nieruchomości utraconych. Szkoda w mieniu Skarbu Państwa wyniosła blisko 24 mln zł.

Krzysztof W. został oskarżony o oszustwo, czyli doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa, poprzez wprowadzenie w błąd członków Komisji Majątkowej co do rzeczywistej wartości nieruchomości przejętych przez Państwo oraz rzeczywistej wartości nieruchomości wskazanych jako zamienne.

Według prokuratury, rzeczoznawcy na zlecenie Krzysztofa W. dokonali znacznego zawyżenia wartości nieruchomości utraconych przez zgromadzenie, przy jednoczesnym zaniżeniu wartości nieruchomości zamiennych. Następnie Krzysztof W. poprzez posłużenie się tymi poświadczającymi nieprawdę operatami przed Komisją Majątkową wyłudził od Skarbu Państwa mienie znacznej wartości w wys. 24 mln zł na rzecz zgromadzenia.

W ten sposób, w zamian za utracone w 1963 r. przez zgromadzenie niezabudowane parcele o łącznej powierzchni ok. 3,6 hektara, Komisja Majątkowa na podstawie operatów przedłożonych przez Krzysztofa W., a sporządzonych przez Marka N. i Małgorzatę W.-S., przyznała temu zgromadzeniu nieruchomości zamienne o łącznej powierzchni 111,9 hektara, tj. ok 36 razy większej.

Wszystkie zarzucane oskarżonym czyny zostały popełnione w 2007 roku w Krakowie i Warszawie.

W toku śledztwa podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia zmierzające – według prokuratury - do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

Był to ostatni wątek z kilku spraw przekazanych do krakowskiej prokuratury w 2011 r. przez CBA, a dotyczących podejrzenia nieprawidłowości w działalności Komisji Majątkowej. W ubiegłym tygodniu prokuratura skierowała do sądu inny akt oskarżenia – przeciw byłemu pełnomocnikowi parafii w postępowaniu przed Komisją Majątkową Markowi P., byłemu współprzewodniczącemu Komisji Majątkowej ks. Mirosławowi P. i rzeczoznawcy majątkowemu Maciejowi M. o spowodowanie szkody w Skarbu Państwa w wysokości 2,2 mln zł. Pozostałe wątki zakończyły się umorzeniami.

Przed krakowskim sądem toczy się już proces w sprawie nieprawidłowości w Komisji Majątkowej, w którym oskarżonymi są m.in. pełnomocnik strony kościelnej Marek P. i były współprzewodniczący Komisji Majątkowej ks. Mirosław P.

Komisja Majątkowa, która przestała istnieć na początku marca 2011 r., przez przeszło 20 lat decydowała o zwrocie Kościołowi katolickiemu nieruchomości Skarbu Państwa. Od jej orzeczeń nie przysługiwały odwołania. Komisja od 1989 r. przekazała stronie kościelnej ponad 65,5 tys. ha i 143,5 mln zł rekompensat. Rozpoznała ponad 2,8 tys. wniosków. Według mediów wartość zwróconego majątku sięgała 5 mld zł. Decyzja o likwidacji Komisji miała związek z krytyką jej działalności: media podawały, że nie weryfikowano wycen gruntów przedstawianych przez rzeczoznawców Kościoła - miały być zaniżane. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy