01.07.2022

Kontrola w RCL i MF ws. ustawy o rajach podatkowych

opublikowano: 2014-10-07 przez:

Premier Ewa Kopacz zleciła szefowi KPRM Jackowi Cichockiemu wewnętrzną kontrolę w Rządowym Centrum Legislacji i Ministerstwie Finansów ws. zbyt późnego opublikowania ustawy o opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.


W ciągu 7 dni ma powstać raport, na podstawie którego szefowa rządu podejmie dalsze decyzje - poinformował we wtorkowym komunikacie CIR.

Jak podkreślono, premier zapoznała się z raportem przygotowanym przez szefa RCL Macieja Berka. "Szef RCL przedstawił w nim wszystkie okoliczności publikacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponował również działania mające na celu wyeliminowanie w przyszłości ryzyka związanego z ewentualnymi opóźnieniami w publikacji ustaw" - zaznaczono w komunikacie.

Szef RCL zapowiedział we wtorkowej rozmowie z PAP stworzenie systemu internetowego, pokazującego akty prawne, które wpłynęły do RCL i oczekują na ogłoszenie. "Będzie także narzędzie, które ułatwi przekazywanie informacji o wymaganej dacie publikacji tym podmiotom, które są uprawnione do przekazania aktu prawnego do publikacji" - wyjaśnił Berek.

W wykazie aktów prawnych oczekujących na publikację miałaby być zaznaczona maksymalna data jego publikacji; ta data będzie wynikała z ustaleń z innymi podmiotami lub "z przybliżonej czasochłonności procesu publikacji"; te daty będą podane - tłumaczył szef RCL.

Jak dodał, RCL chce upubliczniać te akty prawne, które czekają na publikację oraz pokazywać, jaka jest potencjalna data publikacji.

"System będzie ogólnie dostępny do obserwacji, a możliwość przekazania sugestii co do daty publikacji będzie dla podmiotów uprawnionych" - zaznaczył Berek.

Jak poinformował, uzgodnił także z szefem Kancelarii Sejmu Lechem Czaplą, że uchwalone ustawy, w momencie przekazania do podpisu prezydenta Bronisława Komorowskiego, będą w trybie roboczym przekazywane do RCL, by przygotować je do ogłoszenia.

Czas, w jakim w Kancelarii Prezydenta podejmowana jest decyzja, czy podpisać ustawę, wykorzystywany byłby do przygotowania aktu prawnego do publikacji. Wtedy, gdy akt prawny zostanie podpisany, będziemy gotowi do jego publikacji - dodał szef RCL.

Wprowadzenie elektronicznego systemu, który będzie "nakazywał pilnowanie" terminów publikacji ustaw - zapowiedziała w poniedziałek premier Kopacz. "Będziemy mogli krok po kroku prześledzić, na którym etapie zostało to zaniedbane" - zaznaczyła szefowa rządu.

Zgodnie z wtorkowym komunikatem CIR, Berek wystąpił też do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego "z prośbą o podjęcie wszelkich działań oceniających prawidłowość postępowania RCL ws. publikacji ustawy". Dodatkowo przekazał do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli materiały zebrane w toku wewnętrznych ustaleń.

Rzecznik prasowy CBA Jacek Dobrzyński poinformował, że Biuro otrzymało komplet materiałów dotyczących procedury legislacyjnej w tej sprawie. Zostaną one poddane wnikliwej kontroli. CBA na tym etapie nie przesądza, czy doszło do złamania, lub naruszenia prawa - podkreślił Dobrzyński.

"Ministerstwo Finansów będzie współpracowało przy prowadzonej kontroli wewnętrznej. Przedstawione zostaną wszystkie dokumenty pozwalające na szybkie wyjaśnienie sprawy" - zadeklarowała Małgorzata Brzoza z biura prasowego resortu finansów.

W piątek "Rzeczpospolita" podała, że zbyt późne opublikowanie ustawy o opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych spowoduje, że nowe przepisy wejdą w życie z rocznym opóźnieniem. Ustawa została podpisana 17 września. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ją dopiero w piątek 3 października.

Według "Rz" państwo miałoby stracić wskutek tego ponad 3 mld zł. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym podkreślono, że jest to informacja nieprawdziwa. Resort zaznaczył, że projekt ma głównie charakter prewencyjny, a w trakcie prac nad nim "nie wskazano żadnej kwoty po stronie podatkowej".

Zgodnie z uchwaloną tego lata ustawą zagraniczne spółki kontrolowane przez polskich podatników mają zostać objęte podatkiem dochodowym, jeśli celem ich założenia było jedynie zmniejszenie obciążeń podatkowych. (PAP)


 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy