28.02.2021

MRPiPS: przemoc jest przestępstwem i nie ma na nią przyzwolenia

opublikowano: 2015-12-15 przez:

Przemoc jest przestępstwem i nie ma na nią przyzwolenia – przekonywała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska podczas konferencji podsumowującej 10 lat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dwudniowa konferencja, organizowana przez MRPiPS w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, rozpoczęła się w poniedziałek w podwarszawskiej Jachrance.
Otwierając obrady, Bojanowska mówiła, że w 2005 r., kiedy uchwalono ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nie tylko zdefiniowano to pojęcie, ale zmieniono także podejście do tego problemu. „Ale przede wszystkim (…) ważnym aspektem jest zmiana świadomości” – podkreśliła wiceminister. Zaznaczyła, że trzeba zmieniać świadomość wszystkich członków społeczeństwa, przekonywać, że przemoc jest przestępstwem i nie ma na nią przyzwolenia.
Wiceminister zaznaczyła, że w ustawie od samego początku zakładano, że nie tylko zabezpiecza się osoby doświadczające przemocy, ale też oddziałuje się na sprawców, żeby po czasie pracy z rodziną przywrócić w niej prawidłowe relacje.
Również dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS Krystyna Wyrwicka przekonywała, że ustawa nie jest po to, by wkraczać w rodzinę i ją rozdzielać, ale od samego początku jej założeniem jest, by tam, gdzie to jest możliwe, zrobić wszystko, żeby rodzinę „naprawić”, pomóc jej i przywrócić w niej prawidłowe relacje.
Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwalono w 2005 r.; pięć lat później została znowelizowana. Ustawa zobowiązuje samorządy do zapobiegania przemocy i pomocy jej ofiarom; nakłada na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych do walki z przemocą w rodzinie; opisuje procedurę Niebieskiej Karty, zakładanej w rodzinach, w których do przemocy dochodzi. Nowela z 2010 r. wprowadziła także zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy