28.02.2021

GIS namawia pracodawców do łamania prawa

opublikowano: 2020-04-24 przez: Więckowska Milena

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Tyle, że jego rekomendacje, zdaniem prawników, nie są prawem, które zwolniłoby pracodawców z przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów. Co więcej, wykonanie rekomendacji GIS oznacza ich złamanie.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy