16.07.2024

Zbliża się koniec cyklu szkoleniowego

opublikowano: 2021-01-20 przez: Więckowska Milena

Uprzejmie przypominamy, że 31 grudnia 2023 r. zakończy się kolejny cykl szkoleniowy, w trakcie którego każdy radca prawny posiadający aktywne uprawnienia zawodowe powinien, na potwierdzenie wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, uzyskać co najmniej 40 punktów szkoleniowych.

Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego, w tym przypadki, w których radca prawny jest zwolniony z tego obowiązku, znajdują się w uchwale nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 23 września 2021 r.

Stosownie do powyższego przypominamy o możliwości zdobycia punktów szkoleniowych poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Rady OIRP w Warszawie. Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w szkoleniu będącym poniedziałkiem radcowskim lub wtorkiem radcowskim zarówno w formie online, jak i stacjonarnej. Szkolenia stacjonarne odbywają się tak jak dawnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 na I piętrze w sali 01. Wybór formy szkoleniowej zależy tylko od uczestnika. Jednocześnie zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy i zdobywania punktów szkoleniowych poprzez platformę e-KIRP.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy