26.05.2024

Zmiany w składzie Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

opublikowano: 2018-01-22 przez: Leśniak Grażyna

W dniu 10 stycznia br. Rada OIRP w Warszawie powołała Agnieszkę Sawaszkiewicz-Żałobkę oraz  Rafała Stankiewicza na funkcje Wicedziekanów.

Zgodnie z nowym podziałem zadań, zakres kompetencji Wicedziekan Agnieszki Sawaszkiewicz-Żałobki obejmuje sprawy związane z prowadzeniem aplikacji, natomiast Wicedziekan Rafał Stankiewicz będzie się zajmował sprawami dotyczącymi wykonywania zawodu oraz wpisami na listę radców prawnych.
Nowym członkiem Prezydium Rady został mec. Łukasz Leja, który objął również funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego.
Nowo powołani Wicedziekani pełnią dyżury w siedzibie Rady OIRP w Warszawie:
Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka – wtorki w godz. 14.00–17.00,
Rafał Stankiewicz – wtorki w godz. 13.00–14.00.

Spotkania z Dziekanem, Wicedziekanami oraz pozostałymi członkami Prezydium odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w Sekretariacie Rady, tel. 22 862 41 69 (do -71), wew. 104 i 159.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy