29.02.2024

Zgromadzenie Izby warszawskiej. „Idziemy we właściwym kierunku”

opublikowano: 2019-05-16 przez: Pusiewicz Weronika

Trzecie w tej kadencji Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie za nami. Podczas obrad, które odbyły się we wtorek, 14 maja, delegaci zatwierdzając sprawozdania, pozytywnie ocenili działalność organów Izby. Zgromadzenie przyjęło również stanowisko w sprawie postulatów zmian zasad reprezentacji izb w organach Krajowej Izby Radców Prawnych.

Zgromadzenie tradycyjnie rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy członków Izby warszawskiej, którzy zmarli w minionym roku.

Część sprawozdawczą obrad poprzedziło wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza, który podziękował członkom Izby warszawskiej za aktywne uczestnictwo w działalności krajowych struktur.

Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik, składając w imieniu Rady sprawozdanie za rok 2018, podkreślił, że miniony rok był niezwykle aktywny i pełen nowych inicjatyw. Podziękował autorom „Mapy aplikacji radcowskiej” publikacji, która prezentuje aplikantom radcowskim zasady odbywania aplikacji oraz wypracowane przez Izbę warszawską rozwiązania. Jako niezwykłe osiągniecie ocenił tegoroczny wynik egzaminu radcowskiego, który pozytywnie złożyło aż 96% stołecznych aplikantów. To wynik, który świadczy o wysokim poziomie naszej aplikacji, ale przede wszystkim o tym, jak wiele pracy włożyliśmy w poziom kształcenia naszych aplikantów w ostatnim czasie – podkreślił Dziekan Rady – Traktujemy to jako potwierdzenie, że działania naszego samorządu w tej dziedzinie zmierzają we właściwym kierunku. Na tym jednak nie poprzestajemy. Miło mi potwierdzić, że Izba warszawska będzie edukować prawnie także uczniów warszawskich szkół – dodał Włodzimierz Chróścik, informując o nawiązaniu współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

Innymi ważnymi aspektami działalności OIRP w Warszawie wskazanymi w trakcie składania sprawozdania było m.in. uruchomienie Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono, organizacje szkoleń zawodowych oraz działalność Izby warszawskiej na arenie międzynarodowej, za co Dziekan Rady szczególne podziękował prof. Monice Całkiewicz, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie.

Delegaci niemal jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Rady oraz wykonania budżetu OIRP w Warszawie za 2018 rok, a także sprawozdania finansowego. Podobnie było w przypadku przyjęcia sprawozdania i oceny działalności pozostałych organów Izby: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego. Zgromadzenie uchwaliło również przedstawiony projekt tegorocznego budżetu oraz plan pracy Rady OIRP w Warszawie na rok 2019/2020.

Debatę w sprawie zgłaszanych przez osiem okręgowych izb radców prawnych postulatów ograniczenia prawa głosu i reprezentacji Izby warszawskiej w organach samorządu zakończyło przyjęcie stanowiska negatywnie oceniającego próby wprowadzenia zmian skutkujących złamaniem podstawowej zasady demokracji przedstawicielskiej – zasady proporcjonalności. Zawsze podkreślałem, że zasada równości dotyczy radców prawnych, a nie jednostek samorządowych – podkreślił Dziekan Rady.

Do kwestii propozycji zmian w ordynacji odniósł się również w swoim przemówieniu Prezes KRRP, Maciej Bobrowicz, zapewniając o konieczności zapewnienia i zagwarantowania demokratycznych zasad wyborczych.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy