16.07.2024

Trzecie Zgromadzenie IV kadencji delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – podsumowanie działań i plany na przyszłość

opublikowano: 2023-06-01 przez: Więckowska Milena

16 maja 2023 r. odbyło się trzecie w tej kadencji Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Podczas stacjonarnego spotkania, które w tym roku zorganizowane zostało w siedzibie Izby warszawskiej przy ul. Żytniej 15, podsumowano działania Izby warszawskiej w roku ubiegłym i zaprezentowano plany na kolejne miesiące. Wzorem lat poprzednich całe Zgromadzenie i wszystkie towarzyszące mu głosowania przebiegły sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

Tradycyjnie rozpoczęcie Zgromadzenia należało do Dziekana Rady OIRP w Warszawie, dr hab. Moniki Całkiewicz, która przekazała informacje dotyczące udziału delegatów w spotkaniu. Przed rozpoczęciem sprawozdania z działalności Izby uczczono minutą ciszy pamięć członków, którzy odeszli w minionym roku.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad powołaniem Komisji Mandatowej, a także zaproszono do zabrania głosu Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Ryszarda Ostrowskiego oraz Prezesa KRRP i Wicedziekana Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierza Chróścika.

W swoim wystąpieniu Wiceprezes Ostrowski skupił się na postępach elektronizacji w praktyce radców prawnych oraz omówił toczącą się dyskusję dotyczącą potrzebnych zmian w ustawie o radcach prawnych, zainicjowaną przez KIRP.

Prezes Chróścik po pierwsze podkreślił możliwość przeprowadzenia Zgromadzenia w formie stacjonarnej po raz pierwszy po trzech latach. Przedstawił również najważniejsze wyzwania z jakimi samorząd radcowski się boryka, takie jak informatyzacja Izb radcowskich czy reforma aplikacji. Wskazał również na potrzebę dyskusji na temat oczekiwań radców prawnych wobec samorządu w kontekście wykonywania zawodu radcy prawnego.

Dziekan Rady, Monika Całkiewicz, podsumowała działalność Izby warszawskiej za rok 2022, który był jubileuszowym dla samorządu radcowskiego. Wspomniała inicjatywy promujące zawód, takie jak warszawska iluminacja reprezentatywnych obiektów miasta oraz -omówiła przyznanie wyróżnień najbardziej aktywnym członkom Izby w postaci specjalnych medali z okazji 40-lecia podczas uroczystej Gali Jubileuszowej w Teatrze Polskim.

Pani Dziekan podkreśliła, że liczba radców prawnych zrzeszonych w OIRP w Warszawie stale rośnie (w poprzednim roku Izba warszawska powiększyła się o 610 radców prawnych, z których zdecydowana większość to aplikanci radcowscy Izby warszawskiej). Zwróciła również uwagę na to, że wydarzenia takie jak egzamin zawodowy, egzamin na aplikację radcowską czy ceremonie ślubowania radców prawnych i aplikantów radcowskich w minionym roku tradycyjnie odbyły się bez żadnych zakłóceń. Wyjaśniła także, że szkolenia online, które od momentu ich wprowadzenia do oferty szkoleniowej Izby warszawskiej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, rozwinęły się do formy hybrydowej – tak, aby zajęcia te były dostępne  dla tych osób, które preferują fizyczny udział w wykładach.

Podczas podsumowania pani Dziekan odniosła się również do tragicznych wydarzeń związanych z rosyjską agresją na Ukrainę, w obliczu której Polska przyjęła miliony uchodźców zza wschodniej granicy. Podkreśliła, że Komisja Zagraniczna i Praw Człowieka brała czynny udział w prawnym wspieraniu uchodźców w Warszawie.

Po głównym sprawozdaniu przyszła kolej na podsumowanie wykonania budżetu Izby warszawskiej za rok 2022, przedstawione przez Skarbnika Rady, r. pr. Norberta Tomasz Wareckiego. Następnie swoje sprawozdanie przedstawili kolejno: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie r. pr. Marek Wikiński, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, r. pr Robert Karpiński oraz Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Warszawie, r. pr. Bartosz Miszewski.

Delegaci niemal jednomyślnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Rady oraz wykonania budżetu OIRP w Warszawie za 2022 rok, a także sprawozdania finansowego. Podobnie było w przypadku przyjęcia podsumowań i oceny działalności pozostałych organów Izby: Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego.

Zgromadzenie uchwaliło również przedstawiony projekt tegorocznego budżetu oraz plan pracy Rady OIRP w Warszawie na rok 2023.

Link do zdjęć z wydarzenia: FOTORELACJA

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy