18.06.2024

Zasady publikowania w „Temidium” w dziale „Prawo i praktyka”

opublikowano: 2017-04-24 przez: Mika Ewelina

Poniżej prezentujemy zasady publikowania w „Temidium” w dziale „Prawo i praktyka”:

1. Do publikacji są przyjmowane materiały mające charakter oryginalnych opracowań z zakresu prawa (artykuły, glosy, przeglądy orzecznictwa i recenzje), nieopublikowane wcześniej w innym czasopiśmie.
2. Materiały należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej redakcji „Temidium” wyłącznie w formie elektronicznej w programie Word.
3. Prosimy, aby materiały były przygotowane zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi dla Autorów.
4. Nadesłany materiał jest poddawany wstępnej ocenie redakcji „Temidium”, która może go odrzucić, w szczególności w przypadku niezachowania podstawowych zasad poprawności językowej.
5. Następnie materiał jest poddawany ocenie merytorycznej oraz redakcyjnej, a później przekazany Autorowi z naniesionymi poprawkami i uwagami.
6. Materiał zostaje poddany ostatecznemu opracowaniu redakcyjnemu i korekcie oraz przesłany Autorowi do akceptacji.

Zasady publikowania.pdf

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy