25.04.2024

Zagraniczne staże dla Aplikantów OIRP w Warszawie

opublikowano: 2024-01-17 przez: Więckowska Milena

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie informuje, że w dniu 20 listopada 2023 r. zawarła umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, której przedmiotem jest realizacja projektu pt. „Artykuł 1 – Zagraniczne staże Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie”.

Inicjatywa ta jest prowadzona w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Łączna wartość przyznanych środków finansowych wynosi 161 394,85 PLN.

Celami projektu są:

  • wzmocnienie jakości kształcenia praktycznego w ramach prawa międzynarodowego, w tym cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, rodzinnego i prawa pracy;
  • wzmocnienie europejskiego charakteru kształcenia oraz wymiana dobrych praktyk.
  • wzmocnienie umiejętności językowych aplikantów w zakresie języka specjalistycznego branży prawniczej.

W ramach projektu planowana jest realizacja zagranicznych staży zawodowych przez Aplikantów OIRP w Warszawie w kancelariach prawnych / biurach prawnych za granicą, tj. w Hiszpanii (Madryt) oraz we Włoszech (Mediolan).

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

Szczegóły dotyczące projektu, zasad finansowania wyjazdów oraz rekrutacji zostały opublikowane w Extranecie OIRP w Warszawie i są dostępne dla Aplikantów II i III roku odbywających aplikację w OIRP w Warszawie.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy